Aktualności

05.06.2020

Nagroda Historyczna m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego 2020 – rozpoczęto przyjmowanie zgłoszeń

Rozpoczęto przyjmowanie zgłoszeń do tegorocznej edycji Nagrody Historycznej m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego. Konkurs dotyczy książek, które ukazały się w Polsce w 2019 r. W konkursie mogą startować autorskie prace historyczne (pierwsze polskie wydanie książki autora polskiego i pierwsze polskie wydanie przekładu autora zagranicznego), dzienniki i pamiętniki oraz edycje źródłowe.

Z uwagi na cel konkursu, którym jest popularyzacja książki historycznej oraz osobę patrona, autora słynnych „Rozmów z katem”, jury liczy na obecność w konkursie książek nie tylko ściśle naukowych, ale też adresowanych do szerokiego grona czytelników.

Spośród zgłoszonych książek jury wybierze dziesięć nominacji, które zostaną zaprezentowane na łamach „Gazety Wyborczej”. Laureat otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 50 tys. zł oraz statuetkę „Temperówkę”  projektu Jacka Kowalskiego z warszawskiej ASP, replikę temperówki Kazimierza Moczarskiego. Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się w grudniu br.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie – wyjątkowo w tym roku ze względu na obostrzenia związane z pandemią – elektronicznej wersji książki (w formacie epub, mobi lub pdf) na adres nagrodamoczarskiego@dsh.waw.pl. Termin zgłoszeń upływa 10 lipca 2020 r.