Aktualności

21.06.2019

Nagroda Historyczna m. st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego

Organizatorzy konkursu zapraszają do zgłaszania książek do Nagrody Historycznej m. st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego. Nagroda Historyczna m. st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego jest kontynuacją powstałej w 2009 roku nagrody na najlepszą książkę poświęconą historii Polski po 1918 roku.

Obecna edycja nagrody obejmuje książki opublikowane w 2018 roku. Do konkursu można zgłaszać autorskie prace historyczne – pierwsze polskie wydania książek polskich autorów oraz pierwsze polskie wydania przekładów autorów zagranicznych, a także dzienniki i pamiętniki oraz edycje źródłowe.

Na konkurs należy przesłać 3 egzemplarze książki w terminie do 26 lipca – na adres Dom Spotkań z Historią, sekretariat, ul. Karowa 20, 00-324 Warszawa, z dopiskiem „Nagroda Moczarskiego”.

Zwycięzca zostanie wyłoniony w trzech etapach. Po pierwszym etapie zostanie nominowanych 10 książek, które zostaną zaprezentowana na łamach „Gazety Wyborczej”. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu. Laureat otrzyma nagrodę pieniężna w wysokości 50 tys. zł oraz statuetkę projektu Jacka Kowalskiego z warszawskiej ASP, replikę temperówki Kazimierza Moczarskiego.

W skład jury wchodzą: prof. Andrzej Friszke (przewodniczący), prof. Antoni Dudek, dr Dobrochna Kalwa, prof. Jan Kofman, prof. Andrzej Krzysztof Kunert, Tomasz Łubieński, dr Anna Machcewicz, Katarzyna Madoń-Mitzner, dr Tomasz Makowski, prof. Daria Lipińska-Nałęcz, Piotr Nehring i Andrzej Wielowiejski.

Fundatorem Nagrody jest m. st. Warszawa, a organizatorami konkursu Dom Spotkań Historią oraz Fundacja im. Kazimierza i Zofii Moczarskich.

[źródło: rynek-ksiazki.pl]