Aktualności

fot. Krzysztof Dubiel
01.10.2018

Nagroda Buriana dla Jarosława Mikołajewskiego i Andrzeja Jagodzińskiego

Poeta Jarosław Mikołajewski i wybitny tłumacz z języków czeskiego i słowackiego Andrzej Jagodziński odebrali w Ołomuńcu Nagrodę Václava Buriana, jedno z najcenniejszych poetyckich wyróżnień przyznawanych w Europie Środkowej.

Trzecia edycja poetyckiej Nagrody Václava Buriana, którą przyznaje międzynarodowe jury (Petr Borkovec, Leszek Engelking, Sabine Eschgfäller, Mária Ferenčuhová, Tomáš Tichák) sprowadziła do Ołomuńca wyjątkowe postaci współczesnej liryki z czterech pobliskich metropolii: warszawianina Jarosława Mikołajewskiego z wierszami o zachwycającej prostocie, jaką inni poeci „osiągają zwykle po długich latach błądzenia“, prażanina Jakuba Řeháka, którego wiersze „odznaczają się porywającym monotonnym rytmem i bogatą ponuro zabarwioną obrazowością“, Michala Habaja z Bratysławy, który w swoich dystopijnych wizjach jest „zarazem w całej pełni lirykiem prezentującym obrazy niepospolicie piękne“, i wreszcie wiedenki Cornelii Hülmbauer, w której wersach „nie ma niczego statycznego“ i dla której, „poezjowanie pozostaje odświętnym aktem, obszarem, gdzie celebruje się słowo...“. Ostatecznie nagroda przypadła dwóm poetom: Mikołajewskiemu i Habajowi.

Z kolei Nagrodę Václava Buriana za wkład w dziedzinie kultury w dialog środkowoeuropejski odebrał polski bohemista i wybitny tłumacz Andrzej Jagodziński. „Jagodziński to jakby idealny model laureata nagrody za wkład do dialogu środkowoeuropejskiego, zwłaszcza w dziedzinie kultury, niemal chodzący wzorzec z Sevres czy może raczej z Pragi lub Bratysławy” – napisał w laudacji Leszek Engelking.