Aktualności

20.06.2023

Nabór na wydarzenia kulturalne w księgarniach Warszawy

Staromiejski Dom Kultury ogłosił nabór na wydarzenia kulturalne w księgarniach Warszawy.

Projekty wyłonione w naborze towarzyszyć będą konkursowi na Ulubioną Księgarnię Warszawy, który w tym roku będzie miał swoją nową odsłonę.

TERMIN ZGŁOSZEŃ: 19 czerwca - 10 lipca
KTO MOŻE SIĘ ZGŁOSIĆ: księgarnie/antykwariaty, NGOsy, pojedyncze osoby, nieformalne kolektywy
JAKIE PROJEKTY MOŻNA ZGŁASZAĆ: m.in. spotkania literackie, warsztaty, spacery, wspólne czytanie, inne działania performatywne lub muzyczne, a także wszelkie inne podobne, które spełniają cele open calla
KWOTA O KTÓRĄ MOŻNA APLIKOWAĆ: 500 - 2000 zł
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OPEN CALLA: 17 lipca
TERMIN REALIZACJI WYDARZEŃ: sierpień-wrzesień

Wszelkie pytania należy kierować na adres: ulubiona.ksiegarnia@sdk.pl

Szczegóły znaleźć można na stronie SDK.