Aktualności

03.03.2022

MKiDN ogłosiło wyniki naboru do programu „Ballady i romanse”

Ogłoszono wyniki naboru do programu „Ballady i romanse”. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał 3 mln 400 tys. zł na dofinansowanie 108 projektów.

Celem programu jest przypomnienie znaczenia pierwszego wydania Mickiewiczowskich »Ballad i romansów« poprzez współczesne działania artystyczne, inspirowane tą publikacją oraz ukazanie jej wpływu na rozwój idei romantycznej w Polsce i Europie.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński przyznał dotacje w ramach programu „Ballady i romanse” w wysokości 3 mln 400 tys. zł. Wśród 108 beneficjentów najwyższe dofinansowanie w wysokości 64 tys. zł przyznano Zakładowi Narodowemu im. Ossolińskich na organizację wystawy „Ballada o pewnym poecie i jego wileńskim wydawcy” w Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu oraz Opolskiemu Teatrowi Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki na realizację zadania pt. „Niektóre ballady i jakieś romanse Adama Mickiewicza”.

Najniższe dotacje w wysokości 10 tys. zł przyznano 12 beneficjentom. Otrzymały je, m.in.: Miejska Biblioteka im. A. K. Cebrowskiego w Łowiczu, Gminna Bibliotek Publiczna w Jabłoniu, Miejska Biblioteka Publiczna im. Walentego Fiałka w Chełmnie, Muzeum Kinematografii w Łodzi, Ośrodek Kultury „Arsus” w dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Zawierciu, Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica” i Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych Manowce w Dorposzu Szlacheckim.

W przypadku, jeśli złożony przez wnioskodawcę projekt nie otrzymał dofinansowania, ale w toku oceny uzyskał co najmniej 50 punktów – przysługuje możliwość złożenia odwołania. Odwołania należy składać do 12 marca za pośrednictwem systemu EBOI.

Wyniki i szczegóły można znaleźć tutaj.