Aktualności

09.11.2020

MKiDN: ludzie kultury będą objęci postojowym i zwolnieniem z ZUS

Objęcie świadczeniem postojowym i zwolnieniem ze składek ZUS branży kultury, w tym freelancerów, w ramach ustawy  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – zapowiedział podczas spotkania Zespołu Antykryzysowego przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego wicepremier Piotr Gliński. W spotkaniu, które odbyło się w piątek, 6 listopada, z inicjatywy ministra kultury, wzięli udział przedstawiciele największych organizacji zrzeszających twórców, artystów i ludzi kultury.  

Spotkanie odbyło się w związku z wprowadzanymi od 7 listopada ograniczeniami w funkcjonowaniu instytucji kultury. Uczestniczyli w nim m.in. Jacek Dehnel (Unia Literacka), Krzysztof Szuster (ZASP), Jacek Głomb (Unia Polskich Teatrów), Mieczysław Kominek (Związek Kompozytorów Polskich), Joanna Kos-Krauze (Gildia Reżyserów Polskich), Marta Miłoszewska (Gildia Polskich Reżyserek i Reżyserów Teatralnych), Marek Sztark (Forum Kraków), Maksymilian Rogacki (ZZAP) oraz Redbad Klynstra-Komarnicki (Razem dla Kultury) .

Minister kultury podkreślił, że obecnie nie mamy do czynienia z pełnym zamknięciem instytucji, które będą mogły prowadzić działalność online, prowadzić próby oraz dokonywać nagrań audiowizualnych – bez udziału publiczności.    

Świadczenie  postojowe i zwolnienie freelancerów ze składek ZUS to postulaty zgłaszane w ostatnich tygodniach przez środowiska twórcze. Obecnie są w trakcie realizacji. Minister kultury przypomniał też, że od 4 listopada ponownie przyznawane są zapomogi socjalne. Fundusz socjalny MKiDN z niespełna 450 tysięcy został dotychczas zwiększony do 20 mln zł (wypłacono ok. 10 000 zapomóg), a 4 listopada weszły w życie przepisy, na mocy których kolejne środki z budżetu państwa w wysokości 25 mln zł będą mogły  trafić do  artystów w trudnej sytuacji finansowej. Minister kultury zapowiedział m.in. przyspieszenie i usprawnienie przepływu środków pomocowych.  

W listopadzie także instytucje kultury otrzymają środki z Funduszu Wsparcia Kultury, programu w ramach którego  400 mln zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 może zostać przeznaczone m.in.  na rekompensaty finansowe poniesionej straty, dla twórców - wykonawców, podwykonawców zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych. 

Obok postojowego oraz zwolnienia z ZUS, szereg innych postulatów środowisk twórczych, jak zmiana zakresu obowiązywania tzw. art. 15L odnoszącego się  do poboru tantiem przez organizacje zbiorowego zarządu, implementacji unijnej dyrektywy o prawie autorskim na rynku cyfrowym, czy  pakiet  postulatów dotyczących opracowywanego w MKiDN projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego, jest w zaawansowanej fazie realizacji. Ustawa powinna zostać wpisana do rządowego wykazu prac legislacyjnych w IV kwartale. Jeśli chodzi o dyrektywę – czekamy na wytyczne Komisji Europejskiej, które wydane na przełomie grudnia i stycznia.

Jeśli chodzi o mechanizmy wsparcia psychologicznego i pomocy prawnej – takie rozwiązania są już dostępne w praktyce instytucji kultury – m.in. Instytut Muzyki i Tańca prowadzi taką działalność w ramach programu wspieraMY. Instytut Teatralny zapowiada stworzenie podobnego mechanizmu adresowanego do ludzi teatru.