Aktualności

26.02.2020

Maria Poprzęcka z Książką Roku „Nowych Książek” [relacja i zdjęcia]

Dziś w Klubie Księgarza redakcja miesięcznika „Nowe Książki” wręczyła swoją doroczną Nagrodę Książka Roku. Jej laureatką za rok 2019 została profesor Maria Poprzęcka za tom esejów Impas. Opór, utrata, niemoc, sztuka, czyli opowieść o współczesnej sztuce, jej twórcach i interpretatorach.

Na wstępie redaktor naczelny „Nowych Książek” Grzegorz Filip przypomniał historię nagrody – to już jej dwudziesta pierwsza edycja – i pierwszego laureata, Tadeusza Różewicza, a także zwrócił uwagę na znakomitą konstrukcję wyróżnionej książki, najciekawsze eseje oraz jej niosący nadzieję wydźwięk.

Wygłaszająca laudację dr Agnieszka Morawińska wyliczyła dokonania naukowe laureatki oraz jej zasługi popularyzatorskie i naukowe, nie stroniła jednak przy tym od osobistego, ciepłego tonu. „Pani profesor Poprzęcka zadziwia rozrzutem zainteresowań, jak i polami działania. (...) Taką książkę mógł napisać tylko rozumiejący i głęboko czuły insider” – zauważyła Morawińska.

Sama lauretka stwierdziła, że ta nagroda jest dla niej „cudowną niespodzianką” i ma dla niej ogromne znaczenie, bo – jak to ujęła – „jestem pewna, że pochodzi od grona, które bardzo dużo czyta”. to cudowna niespodzianka.

Profesor Poprzęcka podkreśliła, że nie ma poczucia katastrofy, wyrażając przy tym głęboką wiarę we współczesną sztukę i jej rolę. W swojej przemowie dużo miejsca poświęciła patronom książki, czyli bohaterom dzieł Balzaka i Melville’a (odpowiednio „Nieznanego arcydzieła” i „Kopisty Bartleby’ego”), zaś opróżnioną popielniczkę Hirsta nazwała platońskim ideałem.

Prof. Poprzęcka zwróciła też uwagę na pewną ironię losu – w ostatniej dekadzie wyróżniano ją nie za pracę stricte naukową, lecz za warsztat literacki.

Poprzęcka jest laureatką Nagrody Literackiej Gdynia w dziedzinie eseju. W 2003 została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski „za wybitne zasługi w pracy naukowej i dydaktycznej”, a w roku 2012 otrzymała złoty medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” za zasługi w zakresie ochrony dziedzictwa.

Fragmenty nagrodzonego dzieła odczytał Andrzej Ferenc.