Aktualności

16.12.2013

Magdalena Tulli z Nagrodą Tuwima

Magdalena Tulli otrzymała Nagrodę Literacką im. Juliana Tuwima. Wyniki ogłoszono w niedzielę wieczorem podczas gali w Teatrze Nowym im. Kazimierza Dejmka w Łodzi. Gala zakończyła VII edycję Festiwalu Puls Literatury.

Kapituła Nagrody pod przewodnictwem Kingi Dunin podkreśliła, że Magdalena Tulli swoją twórczością "dowodzi wielkiej wrażliwości na tematy społeczne". Oprócz pamiątkowej statuetki laureatka otrzymała również nagrodę pieniężną w wysokości 50 tys. zł.

Galę w Teatrze Nowym poprowadził urodzony w Łodzi poeta Bronisław Maj. W części artystycznej muzyczne wersje utworów Tuwima przedstawili m.in. Janusz Radek, Dorota Miśkiewicz i Lilu. Publiczność mogła również obejrzeć przygotowane przez aktorów Teatru Nowego i Teatru Powszechnego w Łodzi fragmenty spektakli inspirowanych twórczością Tuwima.

Tegoroczna laureatka Nagrody Literackiej im. Juliana Tuwima napisała m.in. "Sny i kamienie", "W czerwieni", "Tryby" i "Włoskie Szpilki", za które w 2012 r. otrzymała Nagrodę Literacką Gdynia i Nagrodę Literacką Gryfia. Jej książki były tłumaczone na wiele języków: angielski, chorwacki, czeski, francuski, litewski, łotewski, niemiecki, rosyjski, szwedzki, węgierski i włoski. 

"Utracona" Marcela Prousta oraz "Gniew niebios" Fleur Jaeggy czy "Długi dzień Ameriga" Itala Calvina to z kolei książki, które Tulli przełożyła na język polski.

Nagroda Literacka im. Juliana Tuwima to reaktywowana w tym roku przedwojenna Nagroda Literacka Miasta Łodzi. Jest przyznawana za całokształt twórczości, tak jak przed wojną, gdy otrzymali ją m.in. Julian Tuwim, Andrzej Strug i Zofia Nałkowska. Do tradycji odwołuje się też kryterium, jakie spełniać musi pisarz. Jego dorobek ma być wysokiej próby oraz dowodzić uwrażliwienia pisarza na sprawy społeczne. Nagroda wręczana jest podczas Festiwalu Puls Literatury.

Tegoroczna edycja festiwalu rozpoczęła się na początku listopada w Radomsku. Później impreza zawitała do Ujazdu, Parzęczewa, Brzezin i Poddębic. W grudniu przeniosła się do stolicy woj. łódzkiego. Zwieńczeniem imprezy była niedzielna gala w Teatrze Nowym, podczas której wręczono Nagrodę. Nazwa festiwalu nawiązuje do ukazującego się poza cenzurą w latach 1977-1981 czasopisma "Puls", którego współzałożycielem, a także redaktorem naczelnym był poeta Jacek Bierezin  (1947-1993), patron konkursu dla poetyckich debiutantów.  

Festiwal Puls Literatury został zorganizowany przez Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi i Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi; swojego wsparcia udzieliły także m.in. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury, Urząd Marszałkowski w Łodzi i Urząd Miasta Łodzi.

(PAP)