Aktualności

LiteraturPOLSKA – plakat / materiał organizatora
26.01.2018

LiteraturPOLSKA w Berlinie

LiteraturPOLSKA to zainicjowany w 2018 roku przez Instytut Polski w Berlinie oraz Instytut Slawistyki Uniwersytetu Humboldtów cykl 9 spotkań autorskich, odbywający się w każdy ostatni wtorek miesiąca o godzinie 19:00 w Audytorium Wilhelm-und Jacob Grimm Zentrum w Berlinie w miesiącach od stycznia do czerwca oraz – po wakacyjnej przerwie – od października do grudnia. Cykl, który wszedł do programu nauczania Slawistyki Zachodniej Uniwersytetu Humboldtów i będzie stanowił podstawę uzyskiwania zaliczeń przez studentów.

Jaka będzie literatura polska prezentowana niemieckiemu i międzynarodowemu czytelnikowi w Berlinie podczas cyklicznych spotkań LiteraturPOLSKA w audytorium Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum przez Instytut Polski w Berlinie wraz z Instytutem Slawistyki Uniwersytetu Humboldtów? Czytelna. Wyrazista. Zmuszająca do wysiłku. Adresowana do czytelnika, który wymaga od literatury nie tylko przyjemnego spędzenia czasu. Prawdziwy czytelnik pojmuje bowiem intuicyjnie, że literatura to wyzwanie, gest sprzeciwu wobec utartych stereotypów, zachęta do rewizji poglądów. Będzie to więc taka literatura, która nie tylko opowiada historie, ale też opowiada o tym, gdzie szuka inspiracji oraz w jaki sposób opowiada. Literatura, która ulega dyktatowi języka oraz taka literatura, która ulegając językowej inspiracji, równocześnie stara się jej przeciwstawiać. Literatura, która szuka wsparcia w pamięci języka, i taka, która ją ignoruje. Literatura, która bez względu na to, czy jest społecznie zaangażowana, czy też przechodzi nad rzeczywistością naznaczoną przez politykę do porządku dziennego, obojętna i wyniosła, bez względu na to, czy szuka inspiracji w życiu uczuciowym i towarzyskim autora, w bibliotece czy muzeum, bez względu na to, czy godzi się z tradycją, czy też stara się ją zrewidować lub unieważnić – zawsze jest sygnaturą jedynej i niepowtarzalnej osobowości twórczej. Chcielibyśmy naszym programem pokazać, jaka jest realna siła literatury polskiej, tworzonej nie tylko przez najwyżej nagradzanych i znanych na całym świecie mistrzów, takich jak Wisława Szymborska, Czesław Miłosz, Zbigniew Herbert i Tadeusz Różewicz, ale przez ich godnych następców i uczniów – że nie tylko „polska szkoła poezji” ma się znakomicie, ale i że w innych dyscyplinach literatura polska tworzona przez twórców średniego i młodszego pokolenia świetnie sobie radzi.

LiteraturPOLSKA pragnie zaprezentować możliwie najszerszej publiczności w otwartych dla wszystkich spotkaniach najwybitniejsze zjawiska literatury polskiej, pojmowanej w całym jej zróżnicowaniu jako całość, składająca się z poezji, prozy, eseju, reportażu oraz biografii. Chcielibyśmy w pierwszym rzędzie przedstawić publiczności pisarki i pisarzy średniego oraz młodszego pokolenia, ale w sposób nieortodoksyjny – zawsze zastrzegając sobie otwartą możliwość zaproponowania spotkania z mistrzami, których twórczości nie da się ograniczać metryką. Chcielibyśmy naszymi spotkaniami zainteresować również dziennikarzy piszących o kulturze, jak również zainspirować do działania tłumaczy, wydawców i krytyków. Jeśli za ideą spotkań LiteraturPOLSKA stoi jakaś filozofia, poza ambicją zaprezentowania wysokich walorów literackich, to najbliżej jej do filozofii osoby, spotkania oraz dialogu.

Bohaterką pierwszego spotkania w cyklu będzie Krystyna Dąbrowska.
Termin:
30 stycznia o godz. 19:00
Miejsce:
Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum
Geschwister-Scholl-Strasse 1-3
10117 Berlin

Gościem kolejnego spotkania (27 lutego) będzie Tomasz Różycki.