Aktualności

21.05.2020

Literatura polska na portalu iliteratura.cz

Udział Polski w roli gościa honorowego Międzynarodowych Targów Książki i Festiwalu Literackiego „Svět knihy" w maju 2020 miał być największą od dekady okazją do wielowątkowej promocji Polski w Czechach.

Te plany pokrzyżowała epidemia koronawirusa. Organizatorzy polskiej prezentacji – Instytut Książki i Instytut Polski w Pradze – elastycznie zareagowali na aktualną sytuację, realizując serię projektów dostosowanych formą do ograniczeń związanych z epidemią.

Pisaliśmy już o polskich numerach tematycznych czasopism: „Dějiny a současnost” oraz „A2”. Publikowaliśmy także filmy z udziałem czeskich pisarzy Jáchyma Topola i Petra Borkovca, kórzy mówią o swojej fascynacji polską literaturą (kolejny wywiad w tym cyklu przybliżymy już jutro). Tym razem pragniemy przedstawić projekt realizowany przez portal iliteratura.cz, gdzie można znaleźć cykl wywiadów (m.in. z historykiem literatury prof. Jiřím Trávníčkiem oraz ilustratorem Piotrem Sochą) i recenzji wydanych ostatnio w języku czeskim powieści Martyny Bundy, Weroniki Gogoli, Piotra Pazińskiego i innych polskich autorów.

Profesor Trávníček mówi o tym, że brakuje mu wśród laureatów literackiego Nobla takich pisarzy, jak Gombrowicz czy Herbert, snuje rozważania na temat roli środkowej Europy w dziejach kultury na Starym Kontynencie, odnosi się do kwestii wzajemnego postrzegania Polaków i Czechów, mitologizacji i demitologizacji, porównuje czytelnictwo w Polsce i Czechach.

Cały polski blok tematyczny na iliteratura.cz znaleźć można pod poniższym adresem:

http://www.iliteratura.cz/Sekce/989/ksiazki-polsko