Aktualności

31.12.2005

Literacki Atlas Polski

Literacki Atlas Polski to nowy projekt Instytutu Książki, skierowany do uczniów i nauczycieli, którzy mają szansę stać się autorami literackiego przewodnika po Polsce. Projekt powstał we współpracy Instytutu Książki z Centrum Edukacji Obywatelskiej i jest finansowany przez Ministerstwo Kultury w ramach Programu Operacyjnego "Promocja czytelnictwa".

W ramach projektu uczniowie oraz nauczyciele (języka polskiego, historii) szkół podstawowych gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, bibliotekarze, pracownicy domów kultury będą zbierać świadectwa literackie związane z ich miejscowością, sąsiedztwem, regionem.
 
Może w jakimś utworze literackim natrafisz na wzmiankę o wydarzeniu w twojej okolicy, może znajdziesz opis krajobrazu twojego regionu, może w sąsiedztwie mieszkał, lub nadal mieszka i pracuje pisarz, bądź twoja okolica należała do ulubionych miejsc jakiegoś poety.
Jeżeli znajdziesz takie informacje, opisz je, zilustruj zdjęciem, nakręć film dokumentalny lub przeprowadź wywiad i wyślij wszystko do nas! Znalezione przez Was literackie świadectwa waszego regionu zamieszczane będą na internetowej (interaktywnej) mapie Polski, a najciekawsze znajdą się w wydanym drukiem Literackim Atlasie Polski.
 

Celem programu adresowanego do uczniów jest:

  • zainteresowanie uczniów tzw. "żywą" literaturą,
  • wzmacnianie znaczenia tradycji i budowanie poczucia związku z nią,
  • poszerzenie wiedzy o literaturze, promocja czytelnictwa wśród młodych ludzi,
  • doświadczenie skutków własnych działań, poszukiwań, badań literackich,
  • bezpośrednie zaangażowanie uczniów w promocję swego regionu.

 
Przystąpienie do programu: Aby przystąpić do programu należy przesłać do Centrum Edukacji Obywatelskiej wypełnioną kartę zgłoszenia szkoły. Plik do pobrania, zawierający kartę zgłoszenia szkoły do programu "Literacki Atlas Polski", znajduje się na stronie Centrum Edukacji Obywatelskiej. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać pocztą tradycyjną na adres CEO: 

Centrum Edukacji Obywatelskiej  
ul. Noakowskiego 10
00-666 Warszawa 
lub drogą e-mailową na adres: ania@ceo.org.pl lub agata.niewiarowska@ceo.org.pl  

Zgłoszenia można wysyłać do 1 marca 2006.