Aktualności

12.11.2008

List do Józefa Hena

Szanowny Pan
Józef Hen

Wielce Szanowny Panie, Dostojny Jubilacie,

Z okazji 85-tych urodzin, niech mi będzie wolno przekazać na Pana ręce najserdeczniejsze życzenia z okazji wspaniałego jubileuszu. Czynię to w imieniu własnym i pracowników Instytutu Książki.

Niewielu jest współcześnie pisarzy, dla których osobiste doświadczenia wielkiego i strasznego wieku XX-tego stały się tak znaczącą pisarską inspiracją.  Ta inspiracja - współczesnością, ale przecież i historią, tą dawniejszą i tą nam bliższą - przyniosła wielki i ogromnie znaczący dla polskiej kultury pisarski dorobek. Ponad dwadzieścia tomów prozy, które wyszły spod Pana pióra, scenariusze filmowe i bardziej osobiste -  dzienniki, cieszyły się i  cieszą zasłużonym uznaniem krytyków, a przede wszystkim nieustannym zainteresowaniem czytelników. A to, jak myślę, jest dla Pisarza najlepszy i najcenniejszy chyba dowód na sens twórczego wysiłku i świadectwo jego znaczenia.
  
Niech będzie dla nas przestrogą przekazywana nam - Pańskim czytelnikom – wiedza o człowieku, który uwikłany w historię wciąż musi podejmować trudne wybory i za ich podjęcie lub ich zaniechanie jest osądzany przez mu współczesnych i potomnych. Niech zawsze skłaniają nas i następne pokolenia do otwartego myślenia o Polsce i świecie Pańskie książki o postaciach, które Pana tak bardzo fascynują - Montaigneu, Boyu-Żeleńskim i Stanisławie Auguście Poniatowskim

Raz jeszcze serdecznie gratulując życzę zdrowia, sił i radości, która płynie z uznania, wdzięczności i szacunku tych, którym dane było dzięki Pana książkom doświadczyć wzruszeń czy zdobyć się na chwilę własnej refleksji nad człowiekiem, nad Polską, nad historią i współczesnością.

Z wyrazami najgłębszego szacunku

Grzegorz Gauden

Warszawa, 7 listopada 2008

*list dyrektora Instytutu Książki wręczony Józefowi Henowi z okazji jubileuszu 85 urodzin.