Aktualności

fot. Embassy of the Czech Republic in Poland / Ambasada Rep. Czeskiej w Polsce
20.10.2022

Leszek Engelking laureatem nagrody czeskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Nagrodę „Gratias Agit” za rozpowszechnianie dobrego imienia Republiki Czeskiej za granicą otrzymała jedna organizacja i siedem osób. Wśród nich znalazł się polski prozaik, poeta, tłumacz i krytyk literacki Leszek Engelking. Niestety z uwagi na stan zdrowia laureat nie mógł przyjechać do Pragi, a swoją nagrodę odbierze w ambasadzie Czech w Warszawie.

Oprócz Engelkinga wśród laureatów znaleźli się także m.in. dyrektor organizacji non profit Stowarzyszenie Opieki Domowej z Mołdawii Tamara Adasan oraz Antoine Mares – emerytowany profesor paryskiej Sorbony, na której kierował studiami slawistycznymi. Nagrodzona organizacja to Czeska Szkoła w Rzymie, która oprócz nauczania w języku czeskim organizuje również wykłady, wystawy i obozy letnie. Nagrody wręczył minister spraw zagranicznych Czech Jan Lipavsky.

Leszek Engelking jest już laureatem innej ważnej czeskiej nagrody, „Premia Bohemica”, przyznawanej za popularyzację literatury czeskiej za granicą. Tłumaczył m.in. Jachyma Topola, Danielę Hodrovą, Miroslava Holuba, a także publicystyczne teksty Mileny Jesenskej (przyjaciółki Franza Kafki). Przekładał także czeskich poetów, m.in.: Petra Mikesza, Ivana Blatnego, Egona Bondego, Jaroslava Seiferta oraz Vaclava Buriana.

Z tym ostatnim, nieżyjącym już wybitnym dziennikarzem, poetą i redaktorem oraz tłumaczem języka polskiego, Engelking ściśle współpracował. Obecnie jest członkiem kapituły przyznającej uznaną w Czechach nagrodę Buriana.

Nagroda „Gratias Agit” jest przyznawana przez czeskie ministerstwo spraw zagranicznych od 1997 roku. Dostają ją, bez względu na narodowość, osoby, które poprzez swoją wieloletnią pracę, także poza pracą zawodową, przyczyniają się do rozpowszechniania dobrego imienia Republiki Czeskiej za granicą i do pogłębienia zainteresowania nią na świecie.

Do tej pory nagroda, dyplom i kryształowa podobizna kuli ziemskiej, została przyznana ponad 300 osobom i organizacjom. Z Polski otrzymali ją pisarz, tłumacz i reportażysta Mariusz Szczygieł, bohemista, dziennikarz i tłumacz m.in. Vaclava Havla i Josefa Szkvoreckiego – Andrzej Jagodziński, bohemista i pierwszy ambasador RP w Czechosłowacji po upadku komunizmu Jacek Baluch, absolwentka praskiej szkoły filmowej, autorka m.in. serialu o Janie Palachu „Krzew gorejący” Agnieszka Holland, Tomasz Dostatni – dominikanin, który przez wiele lat sprawował posługę w Pradze oraz działacz samorządowy i członek Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej Julian Golak.

źródło: Piotr Górecki, PAP

Udostępnianie informacji PAP - klauzula informacyjna