Aktualności

fot. Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
18.08.2023

Książnica Podlaska zaprezentuje swoje zbiory esperanckie i starodruki w portalu KRONIK@

Książnica Podlaska w Białymstoku zaprezentuje w portalu KRONIK@, czyli Krajowym Repozytorium Obiektów Nauki i Kultury (kronika.gov.pl) swoje zbiory esperanckie i starodruki.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Adam Andruszkiewicz i dyrektor Książnicy Podlaskiej Beata Zadykowicz podpisali w piątek w Białymstoku porozumienie w tej sprawie. Portal KRONIK@ – w formie cyfrowej – gromadzi i prezentuje najcenniejsze w Polsce zasoby nauki i kultury.

Książnica Podlaska jest największą biblioteką w północno-wschodniej Polsce. Na konferencji podano, że jest pierwszą instytucją kultury w podlaskiem, która pokaże swoje zbiory na portalu KRONIK@.

W kronice znalazły się już pierwsze zbiory esperanckie Książnicy Podlaskiej. Dyrektor Książnicy Podlaskiej Beata Zadykowicz powiedziała dziennikarzom, że zbiory związane z esperanto to ok. 3,5 tys. tytułów. Podała, że w pierwszej kolejności w kronice będą udostępniane wszystkie posiadane pisma twórcy języka esperanto Ludwika Zamenhofa oraz znanego esperantysty Jakuba Szapiro (m.in. twórcy pierwszego podręcznika do esperanta - PAP), a także np. „Marta” Elizy Orzeszkowej z zapiskiem Zamenhofa skierowanym do autorki.

Książnica zaprezentuje też swoje starodruki. „W szczególności te, które były drukowane u bazylianów w Supraślu – najstarszy to rok 1712” – powiedziała Zadykowicz. Będą to przekłady Biblii, teksty dotyczące życia religijnego, ale też codziennego. Będzie też pokazane pierwsze wydanie „Pieśni Nabożnych” Franciszka Karpińskiego z 1792 roku.

Zadykowicz porównała, że KRONIK@ będzie w całości szerszym zbiorem niż np. Podlaska Biblioteka Cyfrowa. Dodała, że książnica będzie też chciała zaprezentować w kronice nie tylko woluminy, ale również inne zbiory, np. fotografie.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Adam Andruszkiewicz powiedział, że Krajowe Repozytorium Obiektów Nauki i Kultury jest miejscem, gdzie Polacy będą mogli, w jednym miejscu, cyfrowo, bezpłatnie i blisko „na co dzień spotykać się z kulturą”.

„Wiemy, że dzisiaj nasze państwo ma ambicje, żeby być państwem wysoko rozwiniętym w kontekście technologicznym, które oferuje zaawansowane usługi cyfrowe, także usługi cyfrowe dla administracji” – powiedział Andruszkiewicz i dodał, że są wciąż podejmowane kolejne kroki, aby te technologie rozwijać. Dodał, że obecność w repozytorium to także możliwość pochwalenia się placówek kultury regionalnymi zbiorami.

Adam Andruszkiewicz powiedział, że KRONIK@ będzie rozwijana. Podał, że obecnie jest w niej ponad 16 mln dokumentów. „Chcemy, żeby kolejne instytucje dołączały, żeby Polacy docelowo mieli jedno miejsce, w którym będą mogli znaleźć wszystkie dobra kultury zdigitalizowane, dostępne na co dzień w sposób cyfrowy” – mówił Andruszkiewicz i dodał, że dzięki temu będzie można w każdej chwili obcować z kulturą poprzez komputer czy smartfon, ale zachęcał także do bezpośredniego odwiedzania instytucji kultury, np. Książnicy Podlaskiej.

Portal KRONIK@ powstał w 2022 roku w ramach projektu, za który była odpowiedzialna Kancelaria Prezesa Rady Ministrów we współpracy z Ministerstwami Edukacji i Nauki oraz Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt był – jak czytamy na portalu projektu – dofinansowany z UE z programu Polska Cyfrowa kwotą blisko 17,5 mln zł, zaś ponad 3,1 mln zł pochodziło z budżetu państwa. Główny celi portalu to upowszechnianie wiedzy o zasobach nauki i kultury, ale także scentralizowane zarządzania cyfrowymi dobrami nauki i kultury.

źródło: PAP, Izabela Próchnicka

Udostępnianie informacji PAP - klauzula informacyjna