Aktualności

09.04.2020

Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020 – wydłużenie terminu naboru wniosków

Instytut Książki informuje o wydłużeniu terminu naboru wniosków do Programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020”.

Nabór zostaje przedłużony do 29 maja 2020 r.

Tym samym stosownemu wydłużeniu ulega również termin gwarantujący poinformowanie przez instytucję zarządzającą o stwierdzeniu we wniosku ewentualnych błędów formalnych (zgodnie z zapisami §7 Regulaminu).