Aktualności

laureaci / fot. facebook.com/WydawnictwoZnak
01.12.2023

Konstanty Gebert i Anna Dymna laureatami Nagrody im. ks. Józefa Tischnera

W czwartek 30 listopada podczas uroczystej gali w Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie poznaliśmy laureatów Nagrody Znaku i Hestii im. ks. Józefa Tischnera. W tym roku laur ten przypadł Konstantemu Gebertowi i Annie Dymnej.

Nagrodę za książkę otrzymał Konstanty Gebert, autor pozycji Ostateczne rozwiązania. Ludobójcy i ich dzieło. Anna Dymna została z kolei uhonorowana w kategorii zaangażowanie społeczne za wszechstronną działalność na rzecz osób z rozmaitymi niepełnosprawnościami, w tym zwłaszcza z upośledzeniem intelektualnym oraz rzadkimi chorobami i dysfunkcjami.

Nominacje za pisarstwo, które stanowi kontynuację Tischnerowskiego „myślenia według wartości”, otrzymali wcześniej także Marcin Napiórkowski za Naprawić przyszłość. Dlaczego potrzebujemy lepszych opowieści, żeby uratować świat (Wydawnictwo Literackie) i ks. Eligiusz Piotrowski za Początek wiary w zmartwychwstanie Jezusa. Od Reimarusa do Ratzingera/Benedykta XVI (Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury UZ).

W kategorii zaangażowanie społeczne nominowane były zaś również Siostry Dominikanki prowadzące w Broniszewicach Dom Chłopaków, dzięki którym 67 chłopców z głębokimi niepełnosprawnościami znalazło życiową przystań, a także Fundacja Folkowisko, która stała się jednym z najważniejszych ogniw w łańcuchu pomocy humanitarnej przekazywanej Ukrainie. Stara się budować głębsze więzi między Polakami i Ukraińcami.

***

Nagroda Znaku i Hestii im. ks. Józefa Tischnera przyznawana jest nieprzerwanie od 2001 roku wybitnym publicystom i działaczom społecznym, którzy wcielają w życie wartości bliskie księdzu Józefowi Tischnerowi. Promuje sposób myślenia i postawy łączące intelektualną rzetelność, odwagę i wrażliwość na drugiego człowieka. Stwarza niepowtarzalną okazję, żeby pokazać jedność myślenia według wartości, empatii, bliskości, intelektualnego wysiłku i codziennego praktykowania dobra. Za sprawą patrona zyskała rangę wyróżnienia szczególnego, bo doceniającego nie tylko intelektualne zasługi laureatów, ale także ich charakter i postawę wobec świata.