Aktualności

fot. IK
28.03.2023

Konferencja z okazji pierwszego Dnia Autorów Europejskich w Sofii [relacja i zdjęcia]

W poniedziałek 27 marca w Sofii odbyła się konferencja poświęcona promocji czytelnictwa z okazji pierwszej edycji Dnia Autorów Europejskich. Wydarzenie zorganizowano z inicjatywy Mariji Gabriel, europejskiej komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży.

Konferencja zgromadziła przedstawicieli ministerstw kultury i edukacji państw członkowskich, instytucji publicznych i krajowych organizacji pozarządowych, a także organizacji reprezentujących sektor książki i kultury na poziomie europejskim. Wzięła w nim udział Gabriela Dul, koordynatorka projektów bookstartowych Instytutu Książki w ramach kampanii „Mała książka – wielki człowiek”.

Celem konferencji była przede wszystkim wymiana dobrych praktyk z zakresu upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci (głównie w szkołach) i nawiązywanie współpracy, aby lektura stanowiło dla dzieci „okno na świat” i by kolejne pokolenia Europejczyków czytały.

Na konferencji omawiano narodowe strategie i wyzwania dla promocji czytelnictwa, współpracę międzynarodową, ze szczególnym uwzględnieniem projektów i środków unijnych oraz projekty proczytelnicze realizowane w Bułgarii. Oprócz paneli dyskusyjnych odbyły się warsztaty poświęcone dostępowi do książki, wykorzystaniu nowych technologii, a także promocji czytelnictwa w szkołach.

***

Dzień Autorów Europejskich to nowa inicjatywa, która ma na celu połączenie sektorów literatury i edukacji, tak by zachęcić Europejczyków do czytania i pomóc im odkryć literaturę europejską oraz jej różnorodność językową i kulturową. Książki i czytanie mogą pomóc  młodym czytelnikom w radzeniu sobie z bieżącymi wyzwaniami społecznymi i osobistymi. Dzień jest także okazją do podkreślenia wagi wszystkich programów i inicjatyw realizowanych w poszczególnych krajach UE na rzecz promocji czytelnictwa.