Aktualności

21.07.2021

Konferencja SBP „Technologie biblioteczne w okresie pandemii” w grudniu

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zaprasza na konferencję „Technologie biblioteczne w okresie pandemii”, trzynastą z cyklu „Automatyzacja bibliotek”. Tegoroczna konferencja odbędzie w dniach 1-2 grudnia 2021 r. i realizowana będzie online.

Głównym celem konferencji jest przedstawienie rozwiązań technologicznych, które zostały wprowadzone/rozwinięte/zaprojektowane przez biblioteki w okresie pandemii. Planowane tematy wystąpień dotyczyć będą m.in. zastosowanych w bibliotekach rozwiązań w sferze usług bibliotecznych, pracy zdalnej, komunikacji, edukacji i organizacji wydarzeń online w różnych typach bibliotek. Będą nawiązywać do kierunków rozwoju nowych technologii i  możliwości ich implementacji w różnych działaniach bibliotek.

Do udziału w konferencji zaproszeni są zarówno przedstawicieli bibliotek o dużym potencjale i dorobku w zakresie stosowania w praktyce bibliotecznej nowych technologii, jak i biblioteki dla których praca z ich wykorzystaniem opiera się na niewielkim doświadczeniu w tym zakresie.

Szczegóły i zgłoszenia na stronie: https://automatyzacjabibliotek.sbp.pl/zaproszenie/