Aktualności

24.04.2020

Katowicki Pakiet dla Kultury na czas epidemii

Pół miliona złotych na projekty artystów, zwolnienia z opłat, umożliwienie działań online lub w późniejszym terminie – to elementy przedstawionego w czwartek Katowickiego Pakietu dla Kultury, który ma wesprzeć artystów w czasie epidemii.

„Wiemy doskonale, że rozwój Katowic zawdzięczamy m.in. bardzo dużemu dynamizmowi kultury w naszym mieście. Otrzymaliśmy tytuł Miasta Kreatywnego UNESCO w dziedzinie muzyki, mamy wiele wydarzeń kulturalnych, festiwali muzycznych, fajnych działań oddolnych” – przypomniał podczas czwartkowej konferencji prasowej prezydent miasta Marcin Krupa.

„Przygotowaliśmy pakiet pomocy dla wszystkich osób związanych z kulturą, aby dać im możliwość oddechu w obecnej, trudnej sytuacji. Epidemia koronowirusa uderzyła bardzo mocno w cały sektor kultury. Nie mogą odbywać się koncerty, przedstawienia teatralne, spotkania autorskie, wernisaże. Z dnia na dzień setki artystów i podmiotów kulturalnych straciły źródło dochodów” – dodał.

Pakiet wspiera się na czterech filarach. W ramach pierwszego twórcy – zarówno działający jako osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy – będą mogli składać wnioski o sfinansowanie działań w trzech kategoriach: muzycznej, teatralnej oraz ogólnokulturalnej. Komisja złożona z ludzi świata kultury oraz urzędników wybierze wnioski, które zostaną sfinansowane. Efekty pracy twórczej, w zależności od ich charakteru, zostaną także zaprezentowane w radiu, telewizji i w gazecie miejskiej. Pula pieniędzy przeznaczona na I filar działań wynosi 500 tys. zł, w tym 300 tys. zł dla artystów, 50 tys. zł dla twórców literatury i młodych twórców kultury oraz 150 tys. zł na promocję twórców w radiu i w telewizji.

Nabór do I edycji programu będzie trwać od 28 kwietnia do 14 maja. Operatorem projektu jest miejska instytucja kultury Katowice Miasto Ogrodów, która do 27 kwietnia zaprezentuje regulamin programu wsparcia. Opracuje ona także materiał instruktażowy dotyczący możliwości prezentacji kultury online.

Drugi filar dotyczy organizacji działających w obszarze kultury – organizacji pozarządowych i przedsiębiorców, którzy najmują lokale będących własnością Miasta Katowice. Podmioty, które na mocy obowiązujących przepisów prawa bądź wskutek negatywnych konsekwencji ekonomicznych wprowadzonych ograniczeń epidemicznych zaprzestały działalności w lokalu, musiały zawiesić lub zamknąć działalność, zostaną zwolnione przez nas z opłaty czynszowej na okres obowiązywania tych uregulowań.

Z kolei gdy po zakończeniu obostrzeń działalność tych podmiotów zostanie wznowiona, przez okres tzw. rozruchu, czyli przez trzy miesiące, zostaną one zwolnione z 50 proc. czynszu, a ponadto płatności za te trzy miesiące będą mogły rozłożyć na raty i spłacać przez 6 kolejnych miesięcy. Podobne zasady będą dotyczyć najemców w programie „Lokal na kulturę” oraz w domach kultury, które również wynajmują swoje powierzchnie dla osób fizycznych i podmiotów prowadzących działalność kulturalną. Prezydent Marcin Krupa zadeklarował także, że skieruje apel do właścicieli nieruchomości wynajmujących lokale podmiotom działającym w obszarze kultury o solidarność w czasie kryzysu i zmniejszenie wysokości pobieranych czynszów na okres epidemii.

Trzeci filar Katowickiego Pakietu dla Kultury dotyczy możliwości zwolnienia organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury, które są podatnikami podatku od nieruchomości, z zapłaty tego podatku w całości lub w części. Dodatkowo w ramach trzeciego drugiego filaru przedsiębiorcy i podmioty NGO działające w obszarze kultury i uiszczający opłaty śmieciowe na rzecz MPGK Sp. z o.o. będą mogły wnioskować o obniżenie o 50 proc. opłat za wywóz i odbiór odpadów na czas obowiązywania przepisów o stanie epidemii lub stanie zagrożenia epidemicznego.

Czwarty filar pomocy związany jest z kontynuacją współpracy finansowej Miasta Katowice z organizacjami działającymi w obszarze kultury w ramach rozstrzygniętego konkursu ofert w obszarze kultury.

„Podmioty działające w obszarze kultury, jak co roku, złożyły wiele interesujących projektów, które chcemy dofinansować. Oczywiście ze względu na zagrożenie koronawirusem będzie musiał zmienić się ich charakter. Będziemy zachęcać organizacje, by podjęły się ich realizacji online lub przesunęły termin na drugą połowę roku. Podpisanie umów z podmiotami chcącymi realizować działania online lub przesunąć je w czasie na drugą połowę roku nastąpi niezwłocznie po złożeniu aktualizacji. Naszym głównym celem jest to, by skorzystali na tym mieszkańcy naszego miasta. Z kolei dla wielu podmiotów realizacja działań ze wsparciem finansowym miasta w tym trudnym czasie może decydować o przetrwaniu” – podkreślił prezydent Marcin Krupa.

[źródło: PAP, Anna Gumułka]