Aktualności

grafika informacyjna, mat. MKiDN
29.11.2022

Jutro kończy się nabór wniosków do Programów Ministra na rok 2023

W środę 30 listopada upływa termin składania wniosków do programów Promocja czytelnictwa, Partnerstwo dla książki, Literatura i Czasopisma na rok 2023.

Przypominamy, że wnioski należy składać wyłącznie w systemie EBOI. Nie jest wymagane złożenie wniosku w formie papierowej ani opatrzenie wniosku podpisem elektronicznym.

Załączniki przesyła się wyłącznie dla wniosków składanych do programu Czasopisma – elektroniczne wersje dwóch ostatnich numerów czasopisma będącego przedmiotem wnioskowanego dofinansowania.

W przypadku złożenia przez wnioskodawcę jednej lubi więcej korekty wniosku rozpatrywana jest zawsze ostatnia wersja (aktualizacja) wniosku złożona w EBOI przed upływem terminu zakończenia naboru (30.11; godz. 23:59).

Wyniki naboru powinny zostać ogłoszone na stronie MKiDN na początku lutego 2023.

***

W 2021 roku w ramach Programów Ministra przyznano łącznie ponad 240 mln zł na cele kulturalne.

Programy Ministra z zakresu kultury mają na celu dofinansowanie zadań o charakterze projektowym z wyłączeniem stałej działalności kulturalnej podmiotów. Skierowane są one do instytucji kultury, organizacji pozarządowych, instytucji filmowych, szkół i uczelni wyższych, jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów gospodarczych, kościołów i związków wyznaniowych oraz ich osób prawnych. W 2023 roku można składać wnioski do 32. Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Szczegółowe informacje o Programach, do których wnioski należy przesyłać do 30 listopada dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Kultury.

Instytut Książki zarządza programami Ministra Kultury z zakresu promocji czytelnictwa:

  1. Partnerstwo dla książki https://www.gov.pl/web/kultura/partnerstwo-dla-ksiazki5
  2. Promocja czytelnictwa https://www.gov.pl/web/kultura/promocja-czytelnictwa5
  3. Czasopisma https://www.gov.pl/web/kultura/czasopisma5
  4. Literaturhttps://www.gov.pl/web/kultura/literatura5

Źródło informacji: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego