Aktualności

12.11.2008

Jarosław Marek Rymkiewicz laureatem nagrody im. Mackiewicza

Tegorocznym laureatem literackiej nagrody im. Józefa Mackiewicza został Jarosław Marek Rymkiewicz za książkę "Wieszanie", opowiadającą o wydarzeniach Insurekcji Kościuszkowskiej w Warszawie.

Tematem eseju historycznego "Wieszanie" (wydawnictwo Sic!) są mało znane szerokiej publiczności epizody powstania kościuszkowskiego - wypadki, które miały miejsce w Warszawie między połową kwietnia a początkiem listopada 1794 roku. Na ulicach miasta stanęły wówczas szubienice, a lud stolicy dokonywał egzekucji tych, którzy doprowadzili do rozbioru kraju. Rymkiewicz wskazuje na doświadczenie Rewolucji Francuskiej jako inspirację tych wydarzeń, pokazuje, jak rozwścieczonym tłumem kierowali trybuni ludowi tacy jak szewc Kiliński czy też Hugo Kołłątaj.

"Tematem 'Wieszania' jest też utracona szansa Polaków na radykalną zmianę biegu swoich dziejów, do czego doprowadziłoby, jak twierdzi Jarosław Marek Rymkiewicz, stracenie Stanisława Augusta. Do wieszania króla ostatecznie nie doszło, mimo że w ręce ludu dostały się 'kwity' na króla, czyli jawny dowód, że jego bierność opłacali sowicie Rosjanie. 'Wieszanie' to książka głęboko aktualna, pokazująca mechanizmy działania historii, stawiająca pytanie o oczyszczającą siłę przelanej krwi" - powiedział Marek Nowakowski, przewodniczący jury nagrody. 

"Owszem, zdarzało mi się myśleć o tym, że w czerwcu 1989 roku trzeba było powiesić komunistów na latarniach na Krakowskim Przedmieściu, że tak byłoby dla nas wszystkich po prostu lepiej, ale myśli te przychodziły mi do głowy gdy wstawałem od komputera. Podczas pisania historia pochłaniała mnie całkowicie, nie skupiałem się na aktualnych odniesieniach, po prostu opowieść domagała się opowiedzenia" - mówił Rymkiewicz po otrzymaniu nagrody.    

Przyznano również trzy wyróżnienia. Otrzymali je: Andrzej Biernacki za tom esejów  "Abeandry" ("Więź"), Piotr Kowalski za pracę historyczną "Generał Brygady Włodzimierz Ostoja-Zagórski" (oficyna wydawnicza Kucharski) oraz  Wojciech Kudyba za tomik poetycki "Gorce Pana" (Topos).

Nagroda im. Józefa Mackiewicza została ustanowiona w 2000 roku. Przyznawana jest dziełom ze względu na ich walory literackie oraz tematykę - ważną kulturowo, społecznie lub politycznie. Do konkursu zgłaszane są zarówno utwory literackie, jak i publicystyczne. Tradycyjnie nagroda wręczana jest 11 listopada. Zwycięzca otrzymuje medal z podobizną patrona i cytatem z jego książki "Tylko prawda jest ciekawa" oraz nagrodę pieniężną (7 tys. dolarów).

Nagroda im. Józefa Mackiewicza została przyznana po raz siódmy. W ubiegłym roku nagrodę otrzymał ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski za książkę "Księża wobec bezpieki na przykładzie Archidiecezji Krakowskiej". Wśród laureatów są też Ewa i Władysław Siemaszkowie - autorzy pracy "Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939-1945", Marek Chodakiewicz - za "Ejszyszki", Wojciech Albiński za "Kalahari", Eustachy Rylski za "Człowieka w cieniu" oraz Janusz Krasiński za "Przed agonią". (PAP)