Aktualności

18.12.2006

Instytut Książki zaprasza do współpracy

W związku z kolejną edycją ogólnopolskiego Festiwalu 4 Pory Książki Instytut Książki zaprasza do współorganizowania wydarzeń wchodzących w jego program. Propozycja współpracy adresowana jest do wszystkich instytucji promujących kulturę zainteresowanych realizowaniem programów w ramach festiwalu. Propozycje programowe składane przez organizatorów powinny dotyczyć podejmowanych przez poszczególne odsłony Festiwalu tematów i wątków oraz odpowiadać sugerowanym terminom.

W 2007 roku festiwal 4 Pory Książki odbywa się w następujących terminach:

 • Pora Poezji: 1-3 marca
 • Festiwal Literatury Popularnej POPLIT: 22-24 marca
 • Pora Prozy: 4-6 października
 • Festiwal Kryminału: 15-17 listopada

Instytut Książki zaprasza instytucje kulturalne, zarówno państwowe jak i prywatne (biblioteki, wydawnictwa, stowarzyszenie, fundacje itp.) do składania wniosków na realizację wydarzeń literackich wpisujących się w Festiwal do Programu Operacyjnego „Priorytet II. Rozwój sektora książki i promocja czytelnictwa.” (bliższe informacje na stronie www.mkidn.gov.pl, terminy składania wniosków: 10 stycznia, 10 kwietnia, 10 września) Na poziomie ogólnokrajowym projekt finansowany będzie z budżetu Instytutu Książki, który oferuje partnerom:

 • organizację przynajmniej jednego wydarzenia festiwalowego z udziałem znanych twórców w wybranych lokalizacjach
 • koncepcję festiwalu
 • promocję ogólnopolską
 • pomoc merytoryczną przy opracowaniu programu lokalnego
 • pomoc w przygotowaniu wniosku o finansowanie programu.

Programy realizowane są pod szyldem festiwalu. Szczegóły współpracy będą określone w dwustronnym porozumieniu, które określa m.in. zasady wykorzystywania loga Instytutu i festiwalu, linię graficzną materiałów itp.

Szczegóły wykonawcze:

a) motywami przewodnimi festiwali są:

 • Pora Poezji: Leśmian
 • POPLIT: literatura gatunkowa – literatura dla dzieci i młodzieży, fantastyka, groza, literatura kobieca, kulinaria, literatura historyczna
 • Pora Prozy: Conrad i współczesna proza polityczna
 • Festiwal Kryminału

(przy czym tematy te stanowić mają inspirację do kreowania programów, nie są obowiązkowe) b) stałe moduły programowe to (do wykorzystania przez organizatorów lokalnych):

 • prezentacje debiutantów (Prognozy Prozy) i nowości prozatorskich
 • warsztaty komiksowe (POPLIT)