Aktualności

24.01.2024

Instytut Książki wsparł szwedzkie wydanie dzieł Marka Hłaski

Ukazało się tłumaczenie trzech książek Marka Hłaski na język szwedzki. W tomie wydanym przez wydawnictwo Prosak znalazły się przekłady „Ósmego dnia tygodnia”, „Cmentarzy” i „Pięknych dwudziestoletnich”. Wydane w tomie „N_1 Marek Hłasko” prozy przełożyła na szwedzki Patricia Cukrowska, a ich wydanie wsparł Instytut Książki w ramach Programu Translatorskiego ©POLAND.

Tytuły wydanych przez oficynę Prosak dzieł Hłaski w języku szwedzkim brzmią: „Veckans åttonde dag”, „Gravplatser” i „Vackra tjugoåringar”. Zbiorczy tytuł pierwszego tomu jego dzieł brzmi „N_1 Marek Hłasko”. Prosak planuje wydanie jeszcze dwóch tomów dzieł Hłaski po szwedzku.

Marka Hłaski nie trzeba przedstawiać polskim czytelnikom – to przedwcześnie zmarły polski prozaik tworzący w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ubiegłego wieku, do którego najważniejszych dzieł zalicza się m.in. zbiór opowiadań „Pierwszy krok w chmurach”, opowiadanie „Ósmy dzień tygodnia”, powieść „Następny do raju”, a także autobiograficzną prozę „Piękni dwudziestoletni”. 

Przypominamy, że Sejm ustanowił rok 2024 Rokiem Marka Hłaski.

***

Program Translatorski ©Poland to jeden z flagowych programów Instytutu Książki. Jego celem jest promocja polskiej literatury na świecie poprzez finansowe wsparcie wydań polskich książek w przekładach na języki obce. Zagraniczni wydawcy mogą przeznaczyć uzyskany grant na sfinansowanie części kosztów publikacji dzieła, w tym między innymi na tłumaczenie dzieła z języka polskiego na inny język, zakup licencji prawnoautorskich oraz druk książki. Tylko w 2023 roku dofinansowaliśmy 229 zagranicznych wydań polskich książek, które ukażą się nakładem wydawnictw z 46 krajów, na co przeznaczyliśmy prawie 5 mln zł. We wszystkich edycjach programu łącznie dofinansowaliśmy już ponad 3 tys. przekładów polskich książek na języki obce.

RP/IK