Aktualności

05.11.2018

Instytut Książki wsparł rosyjskie wydanie „Historii myśli socjologicznej” Szackiego

W Rosji ukazało się tłumaczenie pierwszego tomu Historii myśli socjologicznej Jerzego Szackiego w przekładzie Aleksieja Wasiljewa, Wiktorii Fiedorowej, Aliny Urazbekowej i Natalii Wilertiaczych. Wydanie tej klasycznej pozycji wsparł Instytut Książki w ramach Programu Translatorskiego ©POLAND.

Istorija sociologiczeskoj myśli – jak brzmi tytuł rosyjskiego przekładu – wyszła niedawno nakładem moskiewskiej oficyny Nowoje Literaturnoje Obozrenije.

Jerzy Szacki przez większą część swojej kariery naukowej związany był z Wydziałem Nauk Społecznych UW. W latach 1981-1983 piastował urząd dziekana Wydziału Filozofii i Socjologii. Do 1999 roku kierował Zakładem Historii Myśli Społecznej. Był także wykładowcą uczelni zagranicznych m.in. University of Minnesota czy Oxford University. Profesor Szacki był także członkiem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Zasiadał w prezydium Polskiej Akademii Nauk i był przewodniczącym Komitetu Socjologii PAN.

Zajmował się głównie historią polskiej myśli socjologicznej. Historia myśli socjologicznej to jego opus magnum. W 2003 roku otrzymał za nią prestiżową nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, która określana jest mianem polskiego Nobla naukowego.