Aktualności

13.02.2020

Instytut Książki wsparł chorwackie wydanie „Nienasycenia” Witkacego

W Chorwacji ukazało się niedawno Nienasycenie Stanisława Ignacego Witkiewicza w przekładzie Dalibora Blažiny. Wydanie wsparł Instytut Książki w ramach Programu Translatorskiego ©POLAND.

Powieść Nezasitnost – jak brzmi chorwacki tytuł Nienasycenia – wyszła pod koniec 2019 roku nakładem zagrzebskiej oficyny Disput.

Nienasycenie to druga z głównych powieści Wikacego. Pracę nad nią rozpoczął on natychmiast po Pożegnaniu jesieni, a ukończył w grudniu 1927 roku, choć została opublikowana dopiero trzy lata później. To obszerna fantazja antyutopijna, o gargantuicznych dysproporcjach, uważana przez wielu krytyków za szczytowe osiągnięcie autora. Zawarta w niej wizja znakomicie zdyscyplinowanego państwa chińskich komunistów, które podbija wyimaginowaną kontrrewolucyjną Rosję i szykuje się do napaści na powierzchownie skomunizowane państwa Europy zachodniej, czyni oczywiście z Nienasycenia jedną z najciekawszych powieści dwudziestowiecznych, a jej niestrudzenie wynalazczy i dziwaczny styl „czarnej komedii” zapewnia książce miejsce wśród klasycznych dzieł współczesnej groteski.