Aktualności

17.06.2019

„Infrastruktura bibliotek” na międzynarodowej konferencji „Architektura i budowa bibliotek” w Pradze

W piątek zajmujący się w Instytucie Książki programami dla bibliotek Jakub Pacześniak przedstawił ponad dwustuosobowej grupie czeskich bibliotekarzy efekty programu „Infrastruktura bibliotek”, będącego częścią Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Bibliotekarze spotkali się nad Wełtawą przy okazji walnego zgromadzenia SKIP (Stowarzyszenia Bibliotekarzy i Pracowników Informacji Republiki Czeskiej) połączonego z wręczeniem nagród dla najlepszych czeskich bibliotekarzy oraz wspomnianą konferencją, na której wystąpili także specjaliści z Francji, Niemiec i Słowacji. Blok spotkań służył wymianie pomysłów i doświadczeń, wzajemnej inspiracji, prezentacji osiągnięć i wskazaniu kierunków rozwoju bibliotek.

W ramach działań wokół „Infrastruktury bibliotek” odbyła się na początku czerwca wizyta studyjna polskich bibliotekarzy w bibliotekach Austrii i Niemiec (uczestniczyło w niej blisko 50 osób z całego kraju), zorganizowana przez Instytut Książki jako kontynuacja Seminarium „Biblioteka Nowa”. W 2017 niemal setka bibliotekarzy z Polski odwiedzała na tych samych zasadach biblioteki w Czechach.

Warto nadmienić, że także bibliotekarze czescy przybyli w tym roku z wizytą studyjną do bibliotek w Polsce. Odwiedzili m.in. powstałe w ramach „Infrastruktury” biblioteki publiczne w Czarnym Borze na Dolnym Śląsku, w Świeciu w woj. kujawsko-pomorskim czy w Rumi na Pomorzu (Stacja Kultura). Na trasie znalazły się także Biblioteka Grafit we Wrocławiu, Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu, Sopoteka, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy i Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego „Koszykowa” oraz Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach. Program wizyty studyjnej dla bibliotekarzy czeskich opracował Instytut Książki.

We wrześniu, w drugiej części tegorocznej edycji Seminarium „Biblioteka Nowa”, w bibliotekach w Starym Sączu (także zrealizowanej w ramach „Infrastruktury bibliotek”) i Rumi odbędą się warsztaty poświęcone architekturze i aranżacji wnętrz bibliotecznych. O szczegółach poinformujemy w miesiącach letnich.

Pełny program praskich spotkań znaleźć można tutaj: https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/valna-hromada/10.-valna-hromada/program