Aktualności

24.10.2012

Found in Translation po raz piąty

26 października na Ohio State University odbędzie sie uroczystość wręczenia nagrody Found in Translation, przyznawanej przez Instytut Książki, Instytuty Kultury Polskiej w Nowym Jorku, Instytuty Kultury Polskiej w Londynie oraz wydawnictwo W.A.B. Nagrodę w tym roku otrzyma Joanna Trzeciak za przekład wyboru wierszy Tadeusza Różewicza, opublikowanego pod angielskim tytułem Sobbing Superpower (W.W. Norton, 2011). 

Tego samego dnia laureatka opowie o swojej pracy nad przekładem Różewicza i innych utworów poetyckich na otwartym dla publiczności spotkaniu z udziałem profesora Russella Valentino z University of Iowa, specjalisty od literatur słowiańskich. Tegoroczna ceremonia jest jedną z imprez inaugurujących otwarty w tym roku nowy ośrodek badań nad kulturą i literaturą polską, powołany przy katedrze studiów słowiańskich i wschodnioeuropejskich na Ohio State University. 

Nagrodzony tom Sobbing Superpower (tytuł zaczerpnięto z wiersza Spłakane mocarstwo z tomu Szara strefa) obejmuje wybór wierszy Różewicza ze wszystkich okresów jego twórczości. Recenzenci zgodnie podkreślali wybitną jakość przekładu. "Nagroda ta jest wyrazem uznania dla wyjątkowej jakości przekładu, jak i wielkiej wagi nagrodzonego tekstu" – napisali jurorzy w uzasadnieniu swojej decyzji. Recenzent prestiżowego tygodnika Publishers Weekly chwalił przekład Trzeciak za dążenie do "oddania zarówno prostego języka Różewicza jak i jego często wplatanych nawiązań do pisarzy i dzieł w językach polskim, niemieckim, rosyjskim i angielskim, między innymi Franza Kafki i Ezry Pounda". Amerykański literaturoznawca, poeta i Prezydent Fundacji Guggenheima, Edward Hirsch napisał zaś we wstępie do amerykańskiego wydania: "Cóż to za ogromna przyjemność czytać poezję Różewicza w precyzyjnym i dogłębnym przekładzie Joanny Trzeciak. Tłumaczka uchwyciła jego przebiegły sposób negowania świata, jego stanowczą dykcję i gwałtowne zwroty, jego rozmowność, jego dobrze zaplanowane pauzy, jego wyszukaną niewyszukaność". Tom Sobbing Superpower znalazł się w tym roku wśród finalistów prestiżowej kanadyjskiej Griffin Poetry Prize; jury tej nagrody niezwykle rzadko nominuje do niej dzieła tłumaczone z języków innych niż angielski.

Joanna Trzeciak jest wykładowczynią i adiunktem w katedrze studiów językowych na Kent State University w Ohio. Uzyskała doktorat na University of Chicago w 2005 roku. Jej zainteresowania badawcze obejmują tłumaczenia dwudziestowiecznej prozy rosyjskiej, kulturowe aspekty przekładu oraz powiązania między filozofią i sztuką translatorską. Jej przekład wierszy wybranych Wisławy Szymborskiej, wydany pod tytułem Miracle Fair: Selected Poems of Wislawa Szymborska (W.W. Norton, 2002) otrzymał nagrodę Heldt Translation Prize, przyznawaną dorocznie przez międzynarodowe stowarzyszenie tłumaczek i badaczek literatury słowiańskiej (Association for Women in Slavic Studies). Tłumaczenia Trzeciak publikowane były m.in. na łamach New Yorkera, Atlantic Monthly, New York Timesa, Virginia Quarterly Review, Tin House, The New Republic, Iowa Review, Harper's, TLS, Paris Review oraz Poetry.

Nagroda Found in Translation, ustanowiona przez Instytut Książki, Instytut Kultury Polskiej w Nowym Jorku, Instytut Kultury Polskiej w Londynie, Wydawnictwo W.A.B., jest przyznawana tłumaczowi najlepszej publikacji literatury polskiej w języku angielskim, która ukazała się w wydaniu książkowym w upływającym roku kalendarzowym i dotyczy utworu o wyjątkowym znaczeniu dla literatury światowej. Zwycięzca otrzymuje nagrodę pieniężną oraz trzymiesięczną rezydencję w Krakowie, ufundowaną przez Instytut Książki. 

Pierwszym laureatem Nagrody Found in Translation w 2008 roku był Bill Johnston. Tłumacz został uhonorowany za przekład wierszy Tadeusza Różewicza (New Poems, Archipelago Books, 2007). W 2009 r. nagroda została przyznana Antonii Lloyd-Jones za Ostatnią Wieczerzę Pawła Huelle (Serpent’s Tail, 2008), a w 2010 r. zdobyła ją Danuta Borchardt za Pornografię Gombrowicza (Grove/Atlantic, 2009). Zeszłorocznymi laureatami nagrody zostali Clare Cavanagh i Stanisław Barańczak za przekład tomu poezji noblistki Wisławy Szymborskiej Tutaj (Here, Houghton Mifflin Harcourt, 2010).  


Spotkanie:
26 października, godz. 14:00 
Lockheed Martin Boardroom, Page Hall 
1810 College Road
The Ohio State University
Columbus, Ohio

Ceremonia wręczenia Nagrody:
26 października, godz. 17:00
Alphabet Rooms, Faculty Club
181 Oval Drive South
The Ohio State University
Columbus, Ohio


Kontakt prasowy:
David A. Goldfarb,
212.239.7300, wew. 3002
david.goldfarb@instytutpolski.org