Aktualności

21.07.2021

„Fortepian Szopena”. Norwid w Sopocie

W 2021 roku mija 200 lat od urodzin Cypriana Norwida, wybitnego Polaka, humanisty, poety, dramatopisarza, prozaika, rzeźbiarza, malarza, człowieka wyrastającego poza swoją epokę. Ponadczasowość i wyjątkową wartość arcydzieł tego romantyka prezentowana jest podczas wydarzenia „Fortepian Szopena” – spotkania z Norwidem, Sopot 2021, które odbywa się pod patronatem Instytutu Książki.

Bieżący rok jest także jubileuszowy dla miasta Sopotu, którego nieodłączną częścią wizerunku jest jeden z najstarszych budynków  XVIII-wieczny Dworek Sierakowskich, od ponad czterech dekad stanowiący centrum wielu wydarzeń kulturalnych. Przedsięwzięcie pod nazwą „Fortepian Szopena” łączy się z rocznicą 120-lecia Sopotu.

Sopockie spotkania z Norwidem są propozycją ciekawych imprez kulturalnych w realiach postpandemicznych, wydarzeniem łączącym poezję, literaturę, muzykę i sztukę. Twórczość dwóch wybitnych romantyków, przyjaciół, Norwida i Chopina w ujęciu tak młodych, jak i uznanych artystów inspirujących swoje pokolenia, jest kanwą tego święta. Wydarzenia festiwalowe odbywają się w Dworku Sierakowskich i w przestrzeniach miasta w okresie od czerwca do października br. W ramach festiwalu proponujemy aktorskie prezentacje twórczości literackiej Norwida, Chopinowskie recitale fortepianowe, Konkurs poetycko-plastyczny Wiersz+Obraz pod hasłem „Fortepian Szopena”, słowo o Norwidzie, jego twórczości i wpływie na literaturę, wystawy pokonkursowe „Fortepian Szopena” (ekspozycja w Galerii Sztuki w Dworku Sierakowskich oraz wystawa w wersji online), a także wiele imprez towarzyszących.

Jako że rocznica urodzin Norwida przypada na piątek 24 września 2021 r., koncerty i recytacje zaplanowane zostały również na ostatnie piątki miesiąca to jest: 25 czerwca, 30 lipca, 27 sierpnia, 29 października. Wydarzenia przygotowane na piątek 24 września będą punktem kulminacyjnym festiwalu. W tym dniu będzie miała miejsce Gala z rozstrzygnięciem Konkursu „Wiersz+Obraz” (spotkanie z jury konkursu i ogłoszenie werdyktu, prezentacja laureatów i wręczenie nagród), wernisaż wystawy Wiersz+Obraz „Fortepian Szopena” oraz koncert finałowy: wiersze C.K. Norwida w aktorskich interpretacjach i recital fortepianowy laureata konkursu Chopinowskiego Piotra Pawlaka. Słowo o Norwidzie i jego twórczości wygłosi poeta, redaktor naczelny dwumiesięcznika literackiego „Topos” i juror konkursu Wiersz+Obraz Krzysztof Kuczkowski.

W ramach festiwalu rozstrzygnięta zostanie 6. edycja Konkursu poetycko-plastycznego Wiersz+Obraz. Konkurs ten, organizowany przez Towarzystwo od niemal dekady, na stałe wpisał się już w kalendarz wydarzeń kulturalnych. Cieszący się rosnącym zainteresowaniem wśród uczniów szkół plastycznych, studentów ASP, słuchaczy UTW oraz twórców indywidualnych, do których jest kierowany, zwiększył swój zasięg poza region pomorski, goszcząc prace autorów nawet z najodleglejszych zakątków kraju. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice (malarstwo, rysunek, grafika, fotografia, kolaż, technika indywidualna), inspirowanej wybranym wierszem. W poprzednich edycjach była to poezja Zbigniewa Herberta z tomu Pan Cogito – zwycięzcy plebiscytu „Toposu” „Sto tomów na Stulecie Niepodległości” (2019), wiersze poetów związanych z patriotyczną organizacją Sokół, m.in. M. Konopnicka, A. Asnyk, J. Kasprowicz, K. Wojtyła (2017), twórczość autora „Teatrzyku Zielona Gęś” Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego (2015) czy poezja powstańcza w 70-rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego (2014). W roku 2021 hasłem konkursu będzie „Fortepian Szopena”, a jego przedmiotem prace plastyczne inspirowane tym właśnie wierszem C. K. Norwida. Na zgłoszenia czekamy do 31 sierpnia br.

W ostatniej edycji Konkursu udział wzięło około 90. autorów z całej Polski. Sądzimy, że i w tym roku konkurs będzie cieszył się co najmniej podobnym zainteresowaniem. Jury Konkursu w składzie: Roswita Stern (malarka, pedagog i kuratorka wystaw), Maria Targońska (malarka, rysownik, profesor gdańskiej ASP), Aleksandra Prusinowska (malarka, grafik, adiunkt ASP w Gdańsku), Stenisław Seyfried (krytyk sztuki) i Krzysztof Kuczkowski (poeta, redaktor naczelny dwumiesięcznika literackiego „Topos”) po zapoznaniu się ze zgłoszonymi pracami przyzna Grand Prix oraz nagrody i wyróżnienia. Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie oraz nagrodzenie laureatów będzie miało miejsce 24 września br., podczas Gali konkursowej. Prace nagrodzone oraz najciekawsze spośród nadesłanych na konkurs zaprezentowane zostaną w Galerii Sztuki w Dworku Sierakowskich podczas miesięcznej wystawy pokonkursowej oraz w formie wystawy wirtualnej.

Konkurs Wiersz+Obraz odbywa się pod patronatem Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Festiwal to także wydarzenia towarzyszące przygotowane w przestrzeniach sopockiego kurortu. Ulicami Sopotu przejdą cyklicznie parady inspirowane epoką romantyzmu, których celem będzie wzbudzenie zainteresowania mieszkańców i turystów festiwalem „Fortepian Szopena”. Szczególnie chcemy zwrócić na wydarzenie uwagę młodszej części adresatów zadania. Parady będą miały charakter integracyjny i promujący. Do włączenia się w performans zapraszać będziemy artystów, wykonawców, organizatorów oraz wszystkich odbiorców festiwalu. Planujemy także minikonkurs na najciekawszą stylizację z epoki. Sopockim spotkaniom z Norwidem towarzyszyć będą ponadto wydarzenia promujące literaturę i czytelnictwo – wystawa o życiu i twórczości Norwida, okazjonalna czytelnia festiwalowa proponująca wybór klasyki literatury polskiej i poezji współczesnej oraz akcja „torba pełna poezji” – niezbędnik festiwalowy z materiałami promocyjno-informacyjnymi i tomikami poezji współczesnej.

Wydarzenia festiwalowe realizowane są na żywo z udziałem publiczności, a także w odsłonie online (w razie konieczności wyłącznie w wersji online). Z wybranych wydarzeń przygotowane zostaną nagrania audio-video, które następnie publikowane będą na stronach internetowych, kanale YouTube oraz w mediach społecznościowych Towarzystwa. Dostęp do cyfrowych wersji wydarzeń poprzez Internet jest bezpłatny i będzie długoterminowy (do czerwca 2022).

Wstęp na wszystkie wydarzenia oraz dostęp do wydarzeń online jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje dotyczące wydarzeń programowych i towarzyszących publikowane będą sukcesywnie na stronie internetowej Towarzystwa www.tps-dworek.pl
Program wydarzenia znaleźć można pod tym adresem.