Aktualności

05.12.2018

„Esej o duszy polskiej” Ryszarda Legutki po rumuńsku ze wsparciem Instytutu Książki

W Rumunii ukazało się tłumaczenie Eseju o duszy polskiej w przekładzie Constantina Geambaşu. Wydanie dzieła Ryszarda Legutki wsparł Instytut Książki w ramach Programu Translatorskiego ©POLAND.

Eseu despre sufletul polonez – jak brzmi rumuński tytuł książki – wyszedł niedawno nakładem oficyny Casa Cartii de Stiinta z Klużu-Napoki.

Esej o duszy polskiej to książka o polskiej powojennej tradycji intelektualnej, jej obliczach i ewolucji w czasach PRL i wpływach, które kształtowały ją po 1989 r. Autor – jeden z najbardziej popularnych polskich intelektualistów – poddaje ją wszechstronnej analizie, wskazując na jej słabe strony: wtórność i jałowość, ale zwracając także uwagę na te aspekty dziedzictwa polskiej myśli, które mogą wpłynąć ożywczo na współczesną debatę publiczną.

Tłumacz książki, Constantin Geambaşu, to człowiek-instytucja; ma na swoim koncie przekłady około pięćdziesięciu polskich książek, które ukazały się w najbardziej prestiżowych rumuńskich wydawnictwach. W ostatnim czasie ukazał się jego przekład wierszy Cypriana Norwida. W 2016 roku Instytut Książki wyróżnił Geambaşu prestiżową Nagrodą Transatlantyk, przyznawaną najwybitniejszym tłumaczom literatury polskiej na języki obce.