Aktualności

Wizyta w Filii Bibliotecznej w Różanymstoku, fot. Instytut Książki

Wczoraj kierownictwo Instytutu Książki odwiedziło Dąbrowę Białostocką, Różanystok i Sokółkę w województwie podlaskim, gdzie zrealizowano i realizuje się inwestycje w ramach pierwszej i drugiej odsłony „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

Delegacja Instytutu z dyrektorem Dariuszem Jaworskim oraz zastępcą dyrektora ds. organizacyjno-finansowych Robertem Kaźmierczakiem spotkała się z przedstawicielami władz samorządowych, m.in. burmistrzem Dąbrowy Białostockiej Arturem Gajlewiczem, burmistrzem Sokółki Ewą Kulikowską, zastępcami burmistrza – Adamem Kowalczukiem i Adamem Juchnikiem, pełnomocnikiem Burmistrza Sokółki Antonim Stefanowiczem, dyrektorem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Białostockiej Maciejem Sulikiem oraz Joanną Bienasz, dyrektorką Biblioteki Publicznej w Sokółce.

W trakcie wizyty w Dąbrowie Białostockiej zaprezentowano inwestycje przeprowadzone w filii w Różanymstoku, bibliotece otwartej w ubiegłym roku, której remont został zrealizowany w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016 – 2020”. Zadanie „Remont i wyposażenie Filii Bibliotecznej w Różanymstoku” zostało dofinansowane na kwotę 413 600 zł.

W dalszej kolejności zostały przedstawione plany budowlano-architektoniczne nowego obiektu Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Białostockiej, który zacznie powstawać już w najbliższych dniach. Zadanie pn. „Adaptacja budynku do pełnienia funkcji Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Białostockiej” otrzymało dofinansowanie w ramach nowej edycji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 – Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2021–2025” w wysokości 2 mln 250 tys. złotych.

Przedstawiciele Instytutu Książki uczestniczyli również w uroczystości podpisania aktu erekcyjnego pod budowę nowej biblioteki w Sokółce, która już się rozpoczęła. To kolejna inwestycja, która otrzymała wsparcie w ramach NPRCz 2.0 w wysokości 2 mln 250 tys. zł. Podpis pod dokumentem, który zostanie wmurowany w ścianę powstającego budynku, złożyli dyrektorzy Instytutu Książki – Dariusz Jaworski i Robert Kaźmierczak.

Zakończenie inwestycji w Dąbrowie Białostockiej i Sokółce planowane jest na wiosnę przyszłego roku.

***

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 (NPRCz 2.0) to wieloletni program rządowy na lata 2021–2025, w ramach którego środki w wysokości ponad miliarda złotych (60% - budżet państwa, 40% - wkład własny beneficjentów) zostaną przeznaczone na różne formy wsparcia i promocji czytelnictwa w Polsce. To największy i jeden z najważniejszych – z uwagi na skalę oddziaływania i budżet – programów wieloletnich Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest wsparcie, promocja i rozwój czytelnictwa w Polsce, kształtowanie postaw proczytelniczych, zwiększanie dostępu do wszelkich formatów książek, wzmacnianie kompetencji posługiwania się językiem ojczystym oraz roli bibliotek publicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego i centrów dostępu do kultury i wiedzy. W skład NPRCz 2.0 wchodzą cztery priorytetowe obszary wsparcia, zarządzane przez Biblioteką Narodową, Instytut Książki, Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki.

W ramach NPRCz 2.0 m.in. blisko pół miliarda złotych zł trafi na rynek wydawniczy (zakup nowości książkowych dla bibliotek), a kolejnych kilkaset milionów zostanie przeznaczonych na modernizację i budowę bibliotek.

W Priorytecie 2, w ramach konkursów ogłaszanych dla Kierunku interwencji 2.1., można ubiegać się dofinansowanie projektów, czyli przedsięwzięć polegających na realizacji jednego z następujących zadań: budowa, przebudowa, rekonstrukcja, adaptacja lub modernizacja bibliotecznego obiektu budowlanego, wraz z jego wyposażeniem.

Uprawnieni wnioskodawcy to samorządowe instytucje kultury – gminne biblioteki publiczne będące samodzielnymi instytucjami kultury oraz gminne instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki publiczne, dla których organem założycielskim jest odpowiednio: gmina wiejska i gmina miejsko-wiejska bez ograniczenia liczby mieszkańców oraz gmina miejska do 100 tys. mieszkańców.