Aktualności

fot. Krzysztof Dubiel/Instytut Książki
04.12.2014

Duńska nagroda dla Bogusławy Sochańskiej

Duńska Fundacja Sztuki przyznała Duńską Nagrodę dla Tłumacza Literackiego 2014 Bogusławie Sochańskiej. W uzasadnieniu czytamy: „w dowód uznania za jej obszerną, wieloletnią i wytrwałą pracę nad przekładem i promocją literatury duńskiej najwyższej rangi.”

Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się 4 grudnia o godz. 16 w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. Towarzyszyć jej będzie promocja najnowszego dokonania Laureatki - "Dzienników" H.Ch. Andersena w jej wyborze i opracowaniu.

Duńska Nagroda dla Tłumacza Literackiego została ustanowiona przez Komitet ds. Literatury Duńskiej Rady Sztuki w 2004 r. Przyznawana jest tłumaczowi lub wydawcy z wybranego obszaru językowego i wynosi 75 000 koron. 

Bogusława Sochańska, tłumaczka literatury duńskiej, autorka tekstów krytycznoliterackich, esejów poświęconych duńskiej literaturze i kulturze. Od 1999 dyrektor Duńskiego Instytutu Kultury w Polsce. W swoim dorobku ma przede wszystkim przekłady twórczości H.Ch. Andersena. W 2007 r. została uhonorowana duńską Nagrodą im. Hansa Christiana Andersena za przekład "Baśni i opowieści" (t.1-3). Jesienią 2014 r. opublikowała "Dzienniki" 1825-1875 słynnego Duńczyka w swoim wyborze, przekładzie i opracowaniu. Bogusława Sochańska przełożyła cztery powieści oraz poezję Janiny Katz. W swoim dorobku ma także przekłady m.in. prozy Knuda Romera, Stiga Dalagera i Mikkela Birkegaarda, dramatów Susanne Brøgger, Astrid Saalbach i Stiga Dalagera, wierszy Pieta Heina, Susanne Brøgger i Inger Christensen.