Aktualności

fot. Bogna Kociumbas-Kos / IKM
30.06.2022

Drugi nabór do programu gdańskich rezydencji literackich

Instytut Kultury Miejskiej ogłasza drugi nabór do programu gdańskich rezydencji literackich, skierowanych do tłumaczy i tłumaczek z Polski, autorów i autorek z Białorusi i Ukrainy, a także badaczy i badaczek kultury. W naborze, który potrwa do 17 lipca, wyłonionych zostanie czworo rezydentów na czterotygodniowe pobyty w Gdańsku. Program „Rezydencje Literackie” realizowany jest w ramach współpracy z Krakowem (Krakowskim Biurem Festiwalowym) i Warszawą (Staromiejskim Domem Kultury) oraz Unią Literacką i Stowarzyszeniem Tłumaczy Literatury.

Rezydentom zostanie zapewnione mieszkanie, wsparcie merytoryczne i logistyczne oraz honorarium w wysokości do 3000 zł brutto miesięcznie. Goście zostaną także włączeni w działalność literacką Instytutu Kultury Miejskiej. Rezydencje w Gdańsku dają możliwość spędzenia tutaj kilku tygodni na pracy twórczej oraz szansę poznania lokalnego środowiska artystycznego. Spośród nadesłanych zgłoszeń rezydentów wyłoni komisja, w skład której wejdą przedstawiciele Instytutu Kultury Miejskiej, Stowarzyszenia Unia Literacka i Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.

Więcej szczegółów o programie na stronie: www.literaryresidenciespoland.pl.

Rezydencja dla autorek i autorów z Białorusi i Ukrainy

Nabór jest skierowany do autorów i autorek z Białorusi i Ukrainy, którzy:

 • wydali (drukiem) co najmniej jedną książkę lub tom poetycki,
 • pracują aktualnie nad projektem literackim,
 • komunikują się w języku polskim, angielskim lub rosyjskim.

Rezydencja dla tłumaczek i tłumaczy z Polski

Nabór jest skierowany do tłumaczy i tłumaczek z języka obcego na język polski, którzy:

 • mają w swoim dorobku co najmniej jeden wydany drukiem lub wystawiony na scenie teatralnej przekład,
 • pracują aktualnie nad projektem przekładowym.

W tym roku IKM szczególnie zachęca do aplikowania tłumaczy i tłumaczki przekładających dramaty.  

Rezydencja humanistyczna

Swoje zaproszenie do odbycia rezydencji humanistycznej IKM kieruje do badaczy i badaczek kultury, którzy podejmą się pracy nad opowieścią o życiu i dziedzictwie Marii Janion, a w szczególności nad okresem spędzonym przez nią w Gdańsku. Organizatorzy pragną, by powstała biografia tej niezwykłej kobiety, skupiona zarówno na opowieści o jej intelektualnych poszukiwaniach i fascynacjach, jak i na próbie dotarcia do ukrytego przez lata przed oczami ciekawskich życia prywatnego Janion, a także zrozumienia jej drogi twórczej, decyzji i wyborów.

Nabór skierowany jest do badaczy i badaczek życia i twórczości Marii Janion, którzy:

 • opublikowali co najmniej dwa artykuły naukowe,
 • pracują obecnie nad projektem tematycznie związanym z życiem i twórczością Marii Janion.

Okresy rezydencji: 

 • 1-29 września 2022 r. (rezydencja humanistyczna)
 • 1-30 października 2022 r. (rezydencja ukraińska)
 • 3-30 listopada 2022 r. (rezydencja dla tłumaczy i tłumaczek)
 • 2-30 grudnia 2022 r. (rezydencja białoruska)

Jak aplikować?

Zgłoszenie w języku polskim lub angielskim (w wyjątkowych sytuacjach – w języku białoruskim, ukraińskim lub rosyjskim) należy przesyłać do 17 lipca 2022 r. na adres: rezydencje@ikm.gda.pl.

Zgłoszenie powinno zawierać: 

 • wypełniony formularz, 
 • CV z wykazem opublikowanych dzieł literackich lub prac naukowych,
 • list motywacyjny z opisem koncepcji pracy na okres rezydencji (nie dłuższy niż 5000 znaków ze spacjami), 
 • fragment opublikowanego dzieła (maksymalnie 8 stron A4).  

Regulamin programu i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.ikm.gda.pl oraz na www.literaryresidenciespoland.pl.

Wyniki naboru zostaną ogłoszone do 10 sierpnia 2022 r. 

Film podsumowujący ubiegłoroczne rezydencje literackie w Gdańsku: https://www.youtube.com/watch?v=DGIjkGiCx04

Organizatorzy: Miasto Gdańsk i Instytut Kultury Miejskiej