Aktualności

fot. Instytut Książki
03.06.2022

Drugi dzień Światowego Kongresu Tłumaczy Literatury Polskiej

Drugi dzień Światowego Kongresu Tłumaczy Literatury Polskiej to nie tylko szereg ciekawych paneli i bloków tematycznych, dziś poznamy także laureata najbardziej prestiżowego wyróżnienia dla ambasadorów literatury polskiej za granicą – przyznawanej przez Instytut Książki Nagrody Transatlantyk.

Dziś w Centrum Kongresowym ICE Kraków na tłumaczy i gości Kongresu czekają cztery bloki tematyczne. W pierwszym z nich, który potrwa do 10:45, uczestnicy imprezy będą mogli m.in. wziąć udział w panelu poświęconym tłumaczeniom dzieł Adama Mickiewicza na języki obce z udziałem Nguyễna Văn Tháia, Tokimasy Sekiguchiego, Andreja Chadanowicza i Michaela J. Mikosa, którzy w kunsztowny sposób starają się przybliżyć – arcytrudne to zadanie – twórczość polskiego wieszcza czytelnikom ze swoich krajów. Chętni będą mogli także posłuchać odpowiedzi na 100 pytań o komiks, które wydawca komiksowy Paweł Timofiejuk zada Danielowi Odiji i Bartoszowi Sztyborowi, a także wykładu na temat kryminału, który wygłosi Mariusz Cieślik.

W drugim bloku spotkań, który potrwa od 11:05 do 12:20 w cyklu „Pisarz i jego tłumacze” będzie można posłuchać Herberta Ulricha, Lucie Szymanowskiej oraz Magdaliny Mitrevej, którzy mają na koncie przekłady prozy Bronisława Wildsteina. Z pewnością nie zawiodą się także ci uczestnicy imprezy, którzy wybiorą spotkania z cyklu „100 pytań do…”. W jednym z nich Marcin Kube przepyta Tomasza Grzywaczewskiego i Zbigniewa Rokitę o kwestie pogranicza, a w drugim Bernadetta Darska poprowadzi spotkanie z Anną Kańtoch i Wojciechem Chmielarzem, którzy postarają się opowiedzieć o tym, jak niepokoje dzisiejszego człowieka znajdują odzwierciedlenie na kartach najnowszych kryminałów.

Trzeci blok spotkań rozpocznie się o 13:20 i zakończy o 14:35. Warto w nim zwrócić uwagę choćby na spotkanie z tłumaczami prac Witolda Szabłowskiego: Leonardo Masim, Ablem Murcią Soriano i Andrijem Bondarem, a także na wykład Agnieszki Karp Szymańskiej, który przybliży najświeższe zjawiska w polskiej literaturze młodzieżowej.

W ostatnim bloku spotkań (14:55-16:10) tłumaczki Elżbieta Wójcik-Leese, Biserka Rajčić i Renata Putzlacher-Buchtová opowiedzą o przekładach poezji Marzanny Bogumiły Kielar, 100 pytań na temat wspólnotowości zada Andrzejowi Nowakowi i Zbigniewowi Stawrowskiemu dyrektor Instytutu Książki Dariusz Jaworski, zaś Andrzej Waśko wygłosi wykład „Jarosław Marek Rymkiewicz in memoriam” na cześć jednego z największych współczesnych polskich pisarzy.

Najważniejszym wydarzeniem drugiego dnia Kongresu będzie gala wręczenia Nagrody Transatlantyk, która dorocznie jest przyznawana przez Instytut Książki jednej postaci z grona najbardziej zasłużonych ambasadorów literatury polskiej za granicą. W tym roku w trakcie gali Nagrody Transatlantyk statuetki wręczone zostaną trojgu laureatów – prof. Ewa Thompson z USA (za rok 2020), prof. Tokimasa Sekiguchi z Japonii (za rok 2021), którzy nie mogli odebrać statuetek ze względu na pandemię, a także laureat tegoroczny, którego nazwisko poznamy podczas uroczystości. Nagroda Transatlantyk zostanie przyznana już po raz osiemnasty.

***

Światowy Kongres Tłumaczy Literatury Polskiej organizowany jest przez Instytut Książki w cyklu czteroletnim. Gromadzi on 500 uczestników, w tym 250 tłumaczy z ponad 50 krajów – w większości z Europy, ale także z Ameryki Północnej i Południowej, Azji i Australii. To wielkie święto polskiej literatury, uhonorowanie trudu osób pracujących nad przekładaniem i promowaniem za granicą twórczości polskich pisarzy. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński.

Szczegółowy program wydarzenia można znaleźć na stronie internetowej: www.kongrestlumaczy.com

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH DOTACJI CELOWEJ NA REALIZACJĘ ZADANIA: ORGANIZACJA ŚWIATOWEGO KONGRESU TŁUMACZY LITERATURY POLSKIEJ, W KWOCIE 2 550 000 PLN.