Aktualności

14.12.2006

Deklaracja Ministerstwa Kultury w sprawie promocji czytelnictwa w Polsce

W trakcie mikołajkowego spotkania z młodzieżą szkolną w Teatrze Polskim w Warszawie, minister kultury i dziedzictwa narodowego Kazimierz Michał Ujazdowski zadeklarował, że promocja czytelnictwa będzie jednym z najważniejszych celów resortu kultury w nadchodzącym roku.

Wręczając najmłodszym czytelnikom prezenty w postaci książek, minister Ujazdowski przekonywał, że rozwój czytelnictwa wśród młodzieży jest jednym z kluczowych elementów skutecznej pracy wychowawczej w polskich szkołach. Okazją do spotkania było przedstawienie "Pastorałka", na które zaproszone zostały dzieci z ubogich rodzin.

Wśród ogłoszonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego programów operacyjnych na rok 2007 znajduje się program "Promocja czytelnictwa" o budżecie prawie 40 milionów złotych. W ramach programu finansowany jest zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem bibliotek wiejskich i bibliotek działających na obszarach marginalizowanych.

Misję kształtowania postaw czytelniczych, popularyzacji książki i czytelnictwa w kraju oraz promocji polskiej literatury na świecie resort kultury powierzył Instytutowi Książki. Zarządza on priorytetem "Rozwój sektora książki i promocja czytelnictwa", w ramach którego finansowane są inicjatywy mające na celu rozwój wydawnictw i sieci dystrybucji książki, a także działania służące promocji polskiej literatury w kraju i za granicą.

Ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego będzie wspierać projekty służące zwiększeniu zainteresowania książką wśród Polaków, których przykładem jest akcja "Cała Polska czyta dzieciom". Na ministerialne dotacje mogą szczególnie liczyć wydawnictwa mające wysokie walory wychowawcze. Przykładem takiej publikacji jest "Księga cnót" autorstwa prof. Zbigniewa Rau.
Innym ważnym źródłem finansowania czytelnictwa w Polsce będą fundusze unijne przeznaczone na kulturę, które w latach 2007-2013 wyniosą prawie 500 milionów euro. Minister Ujazdowski będzie zachęcał do inwestowania tych środków w budowę nowoczesnych bibliotek i innych obiektów służących rozwojowi czytelnictwa w Polsce.

(Za www.mk.gov.pl)