Aktualności

11.12.2023

Czas na zgłoszenia do literackiej nagrody im. Wiesława Kazaneckiego

Do końca stycznia można zgłaszać książki pisarzy związanych z Białymstokiem i regionem – a także poetyckie debiuty z całego kraju – do Nagrody Literackiej im. Wiesława Kazaneckiego za 2023 rok.

Nagroda im. Kazaneckiego to nagroda prezydenta Białegostoku, która zostanie przyznana po raz 33. Patronem nagrody jest Wiesław Kazanecki (1939-1989) – poeta, prozaik i publicysta, który urodził się w Białymstoku.

Nagroda Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego przyznawana jest od 1991 roku. Od kilku lat wręczana jest w dwóch kategoriach: za najlepszą książkę twórców związanych ze środowiskiem literackim Białegostoku i regionu lub książki mające związek z miastem i regionem oraz za najlepszy poetycki debiut roku.

Wśród dotychczasowych laureatów nagrody są m.in.: Mira Łuksza, Anna Kamińska, Aneta Prymaka-Oniszk, Ignacy Karpowicz, Jan Leończuk, Edward Redliński, Katarzyna Ewa Zdanowicz, Anna Sołbut, Krzysztof Czyżewski, Piotr Janicki, Agnieszka Pajączkowska i Andrzej Stasiuk.

W ubiegłym roku nagrodę otrzymało dwóch twórców: Marcin Mokry za najlepszą książkę, tom poetycki „Żywe linie nowe usta”, i Anouk Herman za debiut poetycki „Right into pod tramwaj”.

Jak można przeczytać na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku, termin zgłaszania książek do nagrody za 2023 rok upływa 31 stycznia 2024 roku. „Nagroda Literacka przyznawana jest za książki wydane pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok przyznania Nagrody Literackiej, także w formie elektronicznej (e-booka), w języku polskim. Nie uwzględnia się maszynopisów książek” – przypomniano.

Nagroda im. Kazaneckiego za najlepszą książkę wybierana jest spośród wszystkich gatunków literackich. Przyznawana jest pisarzom, którzy w Białymstoku lub regionie się urodzili lub mieszkają, których twórczość wykazuje związki z miastem i regionem oraz twórcom, których książki wydano w Białymstoku. Z udziału wyłączone są antologie, opracowania, publikacje naukowe oraz albumowe.

Z kolei nagroda za poetycki debiut roku przyznawana jest autorom z całego kraju. Mianem debiutu miasto określa pierwszy wydany tom danego autora.

Patron nagrody Wiesław Kazanecki urodził się i swoje życie związał z Białymstokiem. Debiutował w 1959 roku. Pierwszy zbiór wierszy pt. „Kamień na kamieniu” ukazał się w 1964 roku. Prawdziwym sukcesem poety okazał się jednak dopiero wydany w 1969 roku tomik „Portret z nagonką”. Krytycy pisali wówczas, że jego wiersze były „świadectwem zmagania się współczesnego poety z zachłanną rzeczywistością, która dawno utraciła swój wymiar etyczny”. Pośmiertnie ukazały się m.in. jego „Poezje wybrane”, „List na srebrne wesele” oraz „Wiersze ostatnie”.

źródło: PAP, Sylwia Wieczeryńska

Udostępnianie informacji PAP - klauzula informacyjna