Aktualności

14.12.2022

Czas na zgłaszanie książek i poetyckich debiutów do Nagrody Literackiej im. Kazaneckiego

Książki pisarzy, którzy są związani ze środowiskiem literackim Białegostoku i regionu lub ich teksty wykazują związki z miastem i regionem, a także poetyckie debiuty z całego kraju można do końca stycznia zgłaszać do Nagrody Literackiej im. Wiesława Kazaneckiego za 2022 rok.

Nagroda im. Kazaneckiego, to nagroda prezydenta Białegostoku, która zostanie przyznana po raz 32. Patron nagrody Wiesław Kazanecki (1939-1989) to poeta, prozaik i publicysta, który urodził się w Białymstoku i był związany z tym miastem.

Nagroda od kilku lat wręczana jest w dwóch kategoriach: za najlepszą książkę twórców związanych ze środowiskiem literackim Białegostoku i regionu lub książki mające związek z miastem i regionem oraz za najlepszy poetycki debiut roku. Książki muszą być wydane pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok przyznania nagrody.

Jak informuje miasto, termin zgłaszania książek upływa 31 stycznia 2023 roku. Odpowiednie wnioski należy złożyć lub wysłać na adres białostockiego magistratu. Książkę może zgłosić każdy, kto ukończył 18 lat, a także m.in. stowarzyszenia literackie, wydawnictwa, instytucje kultury oraz dotychczasowi laureaci tej nagrody.

Nagroda im. Kazaneckiego za najlepszą książkę wybierana jest spośród wszystkich gatunków literackich. Przyznawana jest pisarzom, którzy w Białymstoku lub regionie się urodzili lub mieszkają, których twórczość wykazuje związki z miastem i regionem oraz twórcom, których książki wydano w Białymstoku. Z udziału wyłączone są antologie, opracowania, publikacje naukowe oraz albumowe.

Nagroda za poetycki debiut roku przyznawana jest autorom z całego kraju. Jako debiut miasto określa pierwszy wydany tom danego autora.

Kapituła nagrody może wyłonić najwięcej dwóch laureatów nagrody za najlepszą książkę i jednego za debiut poetycki. Laureatów poznamy do 30 czerwca.

Nagroda Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego przyznawana jest od 1991 roku. W ubiegłym roku w kategorii najlepsza książka roku, nagrodę otrzymało dwóch twórców: Andrzej Stasiuk za powieść „Przewóz” oraz Justyna Kulikowska za tom poetycki „gift. z Podlasia”. Natomiast najlepszym debiutem poetyckim okazał się tom poetycki Marty Stachniałek „polski wrap”.

Wśród laureatów poprzednich edycji nagrody znaleźli się m.in.: Krzysztof Gedroyć, Piotr Nesterowicz, Ignacy Karpowicz, Jan Leończuk, Edward Redliński, Aneta Prymaka-Oniszk, Katarzyna Ewa Zdanowicz, Krystyna Konecka, Anna Sołbut i Agnieszka Pajączkowska.

Patron nagrody Wiesław Kazanecki urodził się i swoje życie związał z Białymstokiem. Debiutował w 1959 roku. Pierwszy zbiór wierszy pt. „Kamień na kamieniu” ukazał się w 1964 roku. Prawdziwym sukcesem poety okazał się jednak dopiero wydany w 1969 roku tomik „Portret z nagonką”. Krytycy pisali wówczas, że jego wiersze są „świadectwem zmagania się współczesnego poety z zachłanną rzeczywistością, która dawno utraciła swój wymiar etyczny”. Pośmiertnie ukazały się m.in. jego „Poezje wybrane”, „List na srebrne wesele” i „Wiersze ostatnie”.

źródło: PAP, Sylwia Wieczeryńska

Udostępnianie informacji PAP - klauzula informacyjna