Aktualności

24.10.2005

Collegium

Instytut Książki, Uniwersytet Jagielloński i Stowarzyszenie Willa Decjusza ogłaszają, że w lutym 2006 r. rozpocznie się program pobytów studyjnych dla tłumaczy literatury polskiej na inne języki - Kolegium Tłumaczy.

Program Kolegium Tłumaczy przewiduje dwa rodzaje pobytów studyjnych:

„Senior Scholar” to miesięczne pobyty dla tłumaczy o znaczącym dorobku translatorskim.

„Scholar” to trzymiesięczne pobyty dla tłumaczy aktywnych zawodowo, którzy mają przynajmniej jeden przekład opublikowany drukiem.


Pobyty studyjne organizowane są w dwóch terminach (wiosna i jesień).
Tłumacze zakwaterowani są w Domu Łaskiego przy Willi Decjusza na Woli Justowskiej w Krakowie.

W ramach pobytu studyjnego uczestnik otrzymuje:

 • zakwaterowanie,
 • zwrot kosztów podróży (w obie strony),
 • honorarium,
 • dostęp do komputera i internetu oraz bibliotek uniwersyteckich; pomoc w organizacji spotkań z wydawcami bądź pisarzami w ramach projektu realizowanego przez tłumacza.


Tłumacz zobowiązany jest do sporządzenia sprawozdania z pobytu studyjnego do miesiąca po zakończeniu tego pobytu. Sprawozdanie, prezentujące kierunki działania i zainteresowania tłumacza, będzie służyło organizatorom do dalszych działań promujących „Kolegium Tłumaczy” (np. publikacja w części lub całości itp.).Program "Senior Scholar":
 

Kandydaci mogą być zgłaszani przez Radę Programu, polskie i zagraniczne stowarzyszenia twórcze oraz wydawnictwa, polonistyki, a także Instytuty Polskie.

Tłumacz zobowiązany jest do wygłoszenia wykładu dla studentów oraz poprowadzenia warsztatów przekładowych w Katedrze UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową przy UJ.

Terminy pobytów dla uczestników programu "Senior Scholar": maj i październik.

Dokumenty wymagane przy zgłoszeniu (jeśli kandydat nie jest zgłaszany przez Radę):

 • życiorys kandydata,
 • pełna lista publikacji,
 • informacja na temat preferowanego terminu.
 • Program "Scholar":
   

Kandydaci zgłaszają się sami.

Na prośbę organizatorów tłumacz zobowiązany jest do przeprowadzenia cyklu warsztatów przekładowych dla studentów filologii UJ lub Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową przy UJ.

Warunki ubiegania się o pobyt studyjny:

 • przynajmniej jedna publikacja przekładu drukiem (w prasie albo książkowa),
 • rekomendacja (tłumacza z dużym dorobkiem, wydawcy, polonisty),
 • opis projektu, nad którym tłumacz zamierza pracować w Krakowie.

4. Dokumenty wymagane przy zgłoszeniu kandydata:

 • życiorys,
 • pełna lista publikacji,
 • krótki opis prac przewidzianych na czas pobytu studyjnego,
 • próbka tłumaczenia (tekst opublikowany),
 • informacja na temat preferowanego terminu.Aplikacje należy kierować na adres Instytutu Książki:

Instytut Książki
ul. Szczepańska 1 II p.
31-011 Kraków
Tel. +48 12 433 70 40
Faks +48 12 429 38 29
biuro@instytutksiazki.pl

osoba kontaktowa: Tomasz Pindel
t.pindel@instytutksiazki.pl

Termin składania wniosków na terminy wiosenne 2006: do końca listopada 2005.

Uprzejmie prosimy o kolportowanie tej informacji wśród osób potencjalnie zainteresowanych.