Aktualności

fot. Facebook / Centrum Mieroszewskiego
28.07.2022

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przekształcone w Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego

Od 27 lipca 2022 roku Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia funkcjonuje jako Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego. Zmiana ustawy dotyczącej nazwy instytucji wynika z przekształceń stosunków międzynarodowych po 24 lutego 2022 r., a więc zbrojnym ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Wśród zadań instytucji znajduje się m.in. prowadzenie działalności wydawniczej.

Celem działalności Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego jest inicjowanie, wspieranie i podejmowanie działań na rzecz dialogu oraz porozumienia w stosunkach Polaków z narodami Europy Wschodniej, w szczególności z Ukraińcami, Białorusinami, Gruzinami, Mołdawianami i Rosjanami. Centrum jest państwową osobą prawną, powołaną na mocy ustawy, nadzorowaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Wśród zadań Centrum im. Mieroszewskiego znajdują się:
1) prowadzenie badań naukowych;
2) prowadzenie działalności wydawniczej;
3) upowszechnianie w Polsce i poza jej granicami wiedzy o sytuacji politycznej, historii, kulturze i dziedzictwie narodów Europy Środkowej i Wschodniej;
4) prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej;
5) zwalczanie stereotypów;
6) przeciwdziałanie dezinformacji;
7) organizowanie konferencji, seminariów, wykładów oraz debat publicznych;
8) dofinansowywanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach Polaków z narodami Europy Wschodniej, w szczególności z Ukraińcami, Białorusinami, Gruzinami, Mołdawianami i Rosjanami;
9) prowadzenie programów stypendialnych;
10) utrzymywanie kontaktów z ośrodkami akademickimi, eksperckimi, naukowymi, kulturalnymi i politycznymi.

O patronie

Juliusz Mieroszewski (1906 - 1976) jest jednym z najwybitniejszych polskich pisarzy politycznych drugiej połowy XX w.

Dzieciństwo i młodość spędził w Limanowej, studiował w Krakowie, gdzie rozpoczął karierę dziennikarską. W dziale międzynarodowym „Ilustrowanego Kuriera Codziennego” zajmował się problematyką niemiecką. Od grudnia 1939 r. pracował w Referacie Kulturalno-Oświatowym Ataszatu Wojskowego przy Ambasadzie RP w Bukareszcie. Po likwidacji ambasady i ewakuacji z Rumunii przedostał się w 1941 r. na Bliski Wschód, został powołany do wojska i w Hajfie wstąpił do Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich. Redagował tygodnik „Ku wolnej Polsce”, a później tygodnik „Orzeł Biały”. W latach 1943-1946 był redaktorem dwutygodnika „Parada”, od jego pierwszego do ostatniego numeru.

Po wojnie zamieszkał w Londynie. Współpracował z paryską „Kulturą” współtworząc wraz z Jerzym Giedroyciem polityczną linię tego pisma. Korespondencja, którą wymienili między sobą Giedroyc z Mieroszewskim liczy 3 371 listów i jest przechowywana w archiwum Instytutu Literackiego w Maisons-Laffitte.

Mieroszewski zajmował się również tłumaczeniami i opracowaniami, przetłumaczył m.in. pierwsze polskie wydanie książki „Rok 1984” Georga Orwella, która ukazała się w „Bibliotece Kultury”.

źródło: MKiDN