Aktualności

06.08.2009

Bezpłatny Internet dla bibliotek publicznych

6 sierpnia 2009 w siedzibie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisano porozumienie z Telekomunikacja Polską S.A. w sprawie utworzenia programu internetyzacji polskich bibliotek publicznych.

Sygnatariuszami porozumienia są: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Witold Drożdż, Prezes Zarządu Telekomunikacji Polskiej S.A. Maciej Witucki oraz Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Jacek Wojnarowski.

Porozumienie jest wynikiem działań na rzecz internetyzacji bibliotek prowadzonych przez  MKiDN i Instytut Książki  - wykonawcę wieloletniego programu rządowego Biblioteka+ oraz Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizującej Program Rozwoju Bibliotek. Porozumienie wpisuje się także w długofalowe działania MSWiA i TP S.A. na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce.

Na jego mocy TP S.A. zapewni podłączenie gminnych bibliotek publicznych do szerokopasmowego internetu, nie obciążając ich z tytułu opłat instalacyjnych, aktywacyjnych oraz abonamentowych w czasie obowiązywanie porozumienia. Dostęp do internetu znacznie poprawi warunki pracy oraz standard usług oferowanych przez gminne biblioteki publiczne na terenie całego kraju.

Szczegółowa procedura oraz terminy składania wniosków o podłączenie bibliotek lub ich filii do Internetu zostaną ogłoszone pod koniec sierpnia na stronach programu Biblioteka+ oraz na witrynach internetowych Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Telekomunikacji Polskiej S.A. Pierwsze zgłoszenia będą przyjmowane na jesieni 2009 roku.

Porozumienie obejmuje okres trzech lat z możliwością przedłużenia terminu jego obowiązywania. Treść porozumienia dostępna jest w na stronie programu Biblioteka+ w zakładce Internetyzacja.