Aktualności

30.11.2018

„Barbarzyńca w ogrodzie” Herberta po portugalsku ze wsparciem Instytutu Książki

W Brazylii ukazało się tłumaczenie klasycznego zbioru esejów Zbigniewa Herberta Barbarzyńca w ogrodzie w przekładzie Henryka Siewierskiego. Wydanie wsparł Instytut Książki w ramach Programu Translatorskiego ©POLAND.

Um bárbaro no jardim – jak brzmi tytuł portugalskiego przekładu – wyszedł nakładem brazylijskie oficyny Editora Âyiné, której siedziba mieści się w Wenecji.

Barbarzyńca w ogrodzie to jeden z najwybitniejszych zbiorów esejów II połowy XX wieku. Ukazał się on po raz pierwszy w 1962 roku nakładem wydawnictwa Czytelnik w Warszawie. Eseje poświęcone są kulturze i sztuce Włoch i Francji i powstały w efekcie podróży Herberta po Europie, którą odbył od maja 1958 do kwietnia 1960. Sam autor napisał: „Książka, którą przekazuję Wydawnictwu, będzie zbiorem szkiców z Włoch i Francji. Poświęcone będą one głównie zagadnieniom sztuki, zwłaszcza okresom wcześniejszym, mniej znanym w Polsce. [...] W szkicach staram się połączyć informacje z bezpośrednim wrażeniem, uwzględniając także tło ludzkie, krajobraz, nastrój i kolor opisywanych miejsc. W słowie od autora, zamieszczonym na początku książki napisał natomiast: Czym jest ta książka w moim pojęciu? Zbiorem szkiców. Sprawozdaniem z podróży. Pierwsza podróż realna po miastach, muzeach i ruinach. Druga – poprzez książki dotyczące widzianych miejsc. Te dwa widzenia, czy dwie metody, przeplatają się ze sobą”.

Henryk Siewierski przekładał na język portugalski między innymi Wisławę Szymborską, Karola Wojtyłę, Tadeusza Różewicza, Brunona Schulza i Czesława Miłosza. W ramach Programu Translatorskiego ©POLAND Instytut Książki wsparł także jego przekład Utworów zebranych Schulza (wyd. Cosac Naify, Sao Paulo 2012).