Aktualności

materiały organizatora
04.06.2021

art_przecięcia Teatru Siemaszkowej. Wokół poezji, malarstwa, teatru i muzyki

We wtorek, 8 czerwca, w Biurze Wystaw Artystycznych w Krośnie odbędzie się wydarzenie organizowane przez Teatr im. Wandy Siemaszkowej w ramach programu Przestrzenie Sztuki. Art_przecięcia Teatru Siemaszkowej to spotkania artystów związanych z południowo-wschodnią częścią Polski, reprezentujących różne dziedziny sztuki – poezję, malarstwo, teatr i muzykę.

Czterech poetów: Jan Tulik, Jan Belcik, Stanisław Dłuski i Jakub Pacześniak oraz dwóch malarzy: Rafał Pacześniak i Grzegorz Wnęk. Wszyscy z Podkarpacia, w tę ziemię wrośnięci, z tej ziemi wyrastający, czytani i oglądani nie tylko w regionie. Połączeni przyjaźnią, obdarzeni umiejętnością prowadzenia artystycznej korespondencji. Za patrona spotkania obrali Juliana Przybosia, również syna tej ziemi, który słowo i obraz potrafił łączyć w jedność, obrazy malować precyzyjnym, acz wielobarwnym i zaskakująco zestawionym słowem. Poezja wybrzmi w mistrzowskiej interpretacji aktorów Teatru im. Wandy Siemaszkowej Joanny Baran-Marczydło i Pawła Gładysia, a całość muzycznie zilustrują jazzowe improwizacje krośnieńskiego pianisty Macieja Łukaszewicza.

Noty o twórcach:

Julian PRZYBOŚ (1901-1970) – poeta 
Urodził się w Gwoźnicy Dolnej, uczył się w I Gimnazjum i Liceum w Rzeszowie, studiował polonistykę na UJ. Jeden z najważniejszych poetów polskich XX wieku. Współtwórca Awangardy Krakowskiej, członek grupy literacko-artystycznej a.r., współredagował wiele pism, w tym „Nowe Widnokręgi”, „Odrodzenie”, „Poezję”. Pełnił funkcję prezesa Związku Zawodowego Literatów Polskich, był posłem RP w Szwajcarii, kierował Biblioteką Jagiellońską. Wypracował oryginalny typ konstrukcji poetyckiej opartej na dążeniu do maksymalnej kondensacji, dynamizacji i metaforyzacji obrazu poetyckiego oraz na wyrazistym porządku składniowo-intonacyjnym wypowiedzi. 

Jan TULIK (ur. 1951) – poeta, pisarz
Urodził się w Gołęczynie, mieszka w Krośnie. Opublikował dziesięć zbiorów wierszy, arkusz poetycki, dramat i kilka książek prozatorskich. Autor słuchowisk radiowych oraz prac monograficznych, szkiców i recenzji. Za twórczość literacką otrzymał wiele nagród, w tym Nagrodę im. Stanisława Piętaka, Nagrodę im. Ryszarda Milczewskiego-Bruno oraz Nagrodę Fundacji Kultury. Tłumaczony na kilkanaście języków.

Jan BELCIK (ur. 1960) – poeta 
Pochodzi z Dukli, mieszka w Krośnie. Wydał sześć zbiorów wierszy. Laureat ogólnopolskich konkursów literackich. Prezentował swoją twórczość na łamach wielu pism, na antenie Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. Jego wiersze przetłumaczono na język węgierski, słowacki i serbski.

Stanisław DŁUSKI (ur. 1962) – poeta 
Pochodzi z Dębowca, od lat mieszka i pracuje w Rzeszowie, wykłada na Uniwersytecie Rzeszowskim. Współzałożyciel i były redaktor naczelny kwartalników „Fraza” i „Nowa Okolica Poetów”. Wydał siedem tomów wierszy, jest też autorem monografii naukowych i licznych tekstów krytycznoliterackich. Tłumaczony na angielski, arabski, czeski, francuski, rosyjski, serbski, ukraiński i włoski.

Jakub PACZEŚNIAK (ur. 1974) – poeta
Urodzony w Rzeszowie, przez dwadzieścia lat mieszkał w Boguchwale, obecnie w Krakowie. Polonista i bohemista. Wydał trzy tomy wierszy i arkusz poetycki. Przetłumaczył z języka czeskiego m.in. prozę Bohumila Hrabala, a na potrzeby scen operowych, w tym Opery Narodowej – libretta i cykle pieśni do muzyki Antonína Dvořáka i Leoša Janáčka. Jego wiersze ukazały się również po czesku, słowacku i węgiersku.

Rafał PACZEŚNIAK (ur. 1973) – malarz
Mieszka i pracuje w Rzeszowie. Studiował malarstwo na ASP w Warszawie i ASP w Krakowie, gdzie uzyskał dyplom w pracowni prof. Stanisława Rodzińskiego. Stażysta w Akademie der Bildenden Künste w Norymberdze oraz stypendysta rządu włoskiego w Accademia di Belle Arti w Rzymie i Neapolu. Zorganizował szereg wystaw indywidualnych i brał udział w wielu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Uprawia malarstwo i rysunek. 

Grzegorz WNĘK (ur. 1974) – malarz
Urodzony we Frysztaku. Absolwent Wydziału Malarstwa ASP w Krakowie, dyplom w pracowni prof. Stanisława Rodzińskiego. Doktor habilitowany, profesor ASP w Krakowie, gdzie prowadzi Pracownię Rysunku na Wydziale Malarstwa. Laureat kilku ogólnopolskich konkursów malarskich. Zajmuje się malarstwem i rysunkiem. Jego prace znajdują się m.in. w zbiorach Lubuskiej Zachęty w Zielonej Górze, BWA Bielsko Biała, BWA Krosno, Frissiras Museum w Atenach.

Joanna BARAN-MARCZYDŁO (ur. 1985) – aktorka
Jest rodowitą rzeszowianką. Ukończyła PWST we Wrocławiu. Na scenie Teatru im. Wandy Siemaszkowej debiutowała w 2007 r., a od 2008 r. jest w zespole aktorskim tego teatru, grając z powodzeniem zarówno w repertuarze klasycznym, jak i współczesnym. 

Paweł GŁADYŚ (ur. 1977) – aktor 
Urodził się w Tarnobrzegu. Ukończył Policealne Studium Aktorskie przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie. Przez 8 lat był aktorem Teatru Dramatycznego im. Józefa Szaniawskiego w Płocku. Od 2007 r. jest w zespole aktorskim Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, gdzie stworzył blisko 30 ról.

Maciej ŁUKASZEWICZ (ur. 1955) – muzyk
Urodzony i zamieszkały w Krośnie. Pianista jazzowy. Niestrudzony popularyzator muzyki jazzowej i jej barwnej historii. Autor muzycznych inicjatyw takich jak „Kropla Jazzu” i „Spacerkiem po Jazzie”.

Projekt art_przecięcia Teatru Siemaszkowej realizowany jest w ramach programu Przestrzenie Sztuki rozwijanego pod auspicjami Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Instytut Muzyki i Tańca. Ma on na celu powołanie ogólnopolskich, interdyscyplinarnych centrów kultury, prowadzonych we współpracy ministerstwa, samorządów, organizacji pozarządowych, uczelni artystycznych oraz sektora prywatnego i opierających się na istniejących instytucjach kultury. Program ma charakter interdyscyplinarny, włączający różne dziedziny działalności artystycznej i promieniujący na cały region. Stanowi nowy kierunek w zarządzaniu kulturą, oparty na modelu budowania lokalnych relacji, współpracy i infrastruktury dla działalności artystycznej oraz edukacyjnej w dziedzinie teatru, muzyki i tańca. Teatr im. Wandy Siemaszkowej jest jednym z pięciu teatrów, które są operatorami programu.

Pliki do pobrania