Aktualności

okładka książki
26.10.2023

„Alfabet Tischnera” po czesku ze wsparciem Instytutu Książki

W Czechach ukazał się Alfabet Tischnera Józefa Tischnera i Wojciecha Bonowicza. Wydanie przekładu Martina Veselki i Jiríego Cervenki wsparł Instytut Książki w ramach Programu Translatorskiego ©POLAND.

Alfabet Tischnera ukazał się nakładem wydawnictwa Triáda. Wojciech Bonowicz proponuje w Alfabecie... przekrojową lekturę pism i wypowiedzi, które zostały po ks. Tischnerze. Wiele z nich jest zupełnie nieznanych lub zapomnianych. Bonowicz porządkuje je według rozmaitych haseł, wśród których są pojęcia kluczowe dla jego filozofii (wolność, spotkanie czy nadzieja),wątki obecne w publicystyce (demokracja, Kościół, wartości chrześcijańskie),a także elementy biografii (góry, górale, komunizm, opozycja, wiara, ale też humor).

Alfabet... to poręczny przewodnik po dziele Tischnera, które wciąż wydaje się inspirujące i w kolejnych pokoleniach zdobywa nowych czytelników.

***

Program Translatorski ©Poland to jeden z flagowych programów Instytutu Książki. Jego celem jest promocja polskiej literatury na świecie poprzez finansowe wsparcie wydań polskich książek w przekładach na języki obce. Zagraniczni wydawcy mogą przeznaczyć uzyskany grant na sfinansowanie części kosztów publikacji dzieła, w tym między innymi na tłumaczenie dzieła z języka polskiego na inny język, zakup licencji prawnoautorskich oraz druk książki. Tylko w 2023 roku dofinansowaliśmy 229 zagranicznych wydań polskich książek, które ukażą się nakładem wydawnictw z 46 krajów, na co przeznaczyliśmy prawie 5 mln zł. We wszystkich edycjach programu łącznie dofinansowaliśmy już ponad 3 tys. przekładów polskich książek na języki obce.