Aktualności

08.10.2021

9. Najazd Awangardy na Rzeszów

Już dziś o 19:03 w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie odbędzie się 9. Najazd Awangardy na Rzeszów, doroczne spotkanie z poetami.

Rzeszowski Teatr był zawsze otwarty na poezję. Wszak od słynnego na cały region Koncertu słowa rozpoczął się związek sceny nad Wisłokiem z wielką aktorką dramatyczną Wandą Siemaszkową – miłośniczką i orędowniczką polskiej literatury. Coroczne spotkanie poetów i poetek z podkarpacką publicznością jest stałym elementem życia kulturalnego miasta i Teatru. W ten szczególny wieczór w roku pochylamy się nad twórczością poetów związanych z Podkarpaciem i w pełni wsłuchujemy się w SŁOWO. Stając oko w oko z ludźmi pióra, zadajemy sobie pytania: Co mają nam do powiedzenia wrażliwcy? Skąd czerpią inspirację? W jakich słowach udaje im się opisać dzisiejszą, niekiedy bardzo trudną rzeczywistość?

Wśród nich są twórcy doceniani i nagradzani, ale również debiutanci, dla których to wydarzenie bywa niekiedy pierwszą interakcją z szerszym gronem odbiorców.

STRAŻ PRZEDNIA
Najazd Awangardy na Rzeszów wymyśliłem wiele lat temu spontanicznie, gdzieś przy kawie i rozmowach z przyjaciółmi, ale później się okazało, że wielu kolegów i koleżanek po piórze chce kontynuacji. Tak więc z imprezy jednorazowej zrobił się festiwal, który chyba na trwałe wpisał się w krajobraz kulturalny Podkarpacia, a teraz poszerza się o autorów z Polski, w dużej mierze to zasługa dyrektora Teatru im. Wandy Siemaszkowej, Jana Nowary, który słusznie przemodelował scenariusz tej imprezy, bo aktywny udział aktorów wzbogaca interpretacje poezji, a jest też swoistym spektaklem, nad którym od kilku lat czuwa Jagoda Skowron. Wielu wspaniałych ludzi z teatru jest w to wszystko bardzo zaangażowanych. Nie chcę być pliszką, która swój ogon chwali, bo są krytycy samej nazwy festiwalu, przed wojną był jeden Najazd Awangardy na Warszawę, który przeszedł do historii, czy to jest taka zwykła „powtórka z rozrywki”? Imprez w rodzaju „festiwale poetyckie” było wiele i nadal się odbywają, sam na nazwę wpadłem jednak świadomie, jest w tym haśle trochę żart poetycki, trochę mała prowokacja, bo wielu zapyta pewnie: kto jest dzisiaj „awangardą”? Czy w ogóle istnieje jeszcze awangarda, bo dzisiaj wszystko już jest post-, postmodernizm, postfilozofia, postnauka, żyjemy w czasach, kiedy wszystkie Wielkie Narracje umarły. My walczymy o to pierwsze słowo, czułe, delikatne, wewnętrzne. Tworzymy wspólnotę poetów i odbiorców. Niech pandemia nie zabierze nam radości i sensu bycia razem, w tej wspólnocie autorów i słuchaczy. Tworzymy w pewnym sensie Rodzinę, która broni miłości do poezji, sztuki, teatru. Podkarpacie to piękne miejsce. Nadzieja daje nam siłę do trwania w Pięknie.
(Stanisław Dłuski)

SPOTKANIE POETÓW
Jan Belcik
Joanna Chachuła
Stanisław Dłuski
Piotr Durak
Kamil Flaga
Mariusz Kalandyk
Krystyna Lenkowska
Monika Luque Kurcz
Ryszard Mścisz
Leszek Mularski
Jakub Pacześniak
Yousef Sh’hadeh
Jan Tulik
Arkadiusz Tuziak
Małgorzata Żurecka


GOŚĆ HONOROWY
Krzysztof Karasek

WIERSZE CZYTAJĄ AKTORZY TEATRU IM. W. SIEMASZKOWEJ
Justyna Król
Józef Hamkało

WSPÓŁORGANIZATORZY
Klub Stowarzyszenia Pisarzy Polskich
Sekcja Twórczości Literackiej Uniwersytetu Rzeszowskiego

8 października 2021/ godz. 19:03
Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie

Wydarzenie realizowane jest w ramach Przestrzeni Sztuk Rzeszów.
Program Przestrzenie Sztuki jest finansowany z środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, realizowany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

Źródło: https://teatr-rzeszow.pl/