Aktualności

23.04.2020

80 mln zł na „Kulturę w sieci”

Minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński w uzgodnieniu z premierem Mateuszem Morawieckim zdecydował o zwiększeniu budżetu programu „Kultura w sieci” do 80 mln zł.

Tak znaczące podniesienie budżetu wynika z rekordowego zainteresowania programem, do którego złożono łącznie ponad 12 000 wniosków.

Program „Kultura w sieci” to programu wsparcia dla artystów, twórców oraz instytucji, którzy ze względu na trwającą epidemię nie mogą realizować swojej twórczości artystycznej w dotychczasowej formie.

Środki te mają być przeznaczone na zmianę formy upowszechniania działalności twórczej lub prezentacji jej efektów w elektronicznych kanałach komunikacji, przede wszystkim w Internecie.

Uruchomienie programu „Kultura w sieci” jest możliwe dzięki wejściu w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, tzw. Tarczy Antykryzysowej. Program składa się z dwóch elementów – programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz programu dotacyjnego, zarządzanego przez Narodowe Centrum Kultury. Program stypendialny jest kierowany do osób fizycznych, twórców i artystów. O dotację z programu NCK mogły się starać firmy, organizacje pozarządowe, samorządowe instytucje kultury oraz kościoły, związki wyznaniowe i ich osoby prawne.

Czterokrotnie zwiększony budżet programu „Kultura w sieci” wynosi 80 mln zł. 20 mln zł zostanie przeznaczonych na stypendia dla osób fizycznych, 60 mln zł – na program dotacyjny.

Zarówno Narodowe Centrum Kultury, jak i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego niezwłocznie rozpoczęły prace nad wnioskami.