Aktualności

05.12.2014

60-lecie polonistyki w Pekinie

Od wczoraj w Pekinie trwają obchody 60-lecia utworzenia Polonistyki na Beijing Foreign Studies University - jednym z najważniejszych chińskich uniwersytetów, który specjalizuje się w badaniu języków i kultur narodowych całego świata.

Pierwszym z elementów obchodów był konkurs krasomówczy dla studentów pierwszego roku polonistyki - udział w nim wzięli studenci z wszystkich chińskich Polonistyk z Pekinu, Harbinu i Kantonu, którzy przygotowali swoje interpretacje utworów polskich poetów. Ambasada RP w Pekinie wydała również przyjęcie na cześć pani profesor Yi Lijun, nestorki pekińskiej Polonistyki, a przy tym wybitnej tłumaczki literatury polskiej na chiński i laureatki dorocznej nagrody Instytutu Książki Transatlantyk z 2012 roku, która obchodziła wczoraj osiemdziesiąte urodziny.

Najważniejszą częścią obchodów jest odbywająca się w bibliotece BSFU konferencja, zatytułowana "Literackie spotkania dwu kultur. Spojrzenie na rozwój (naj)nowszej literatury polskiej". Jej uczestnikami są przedstawiciele polonistyk i sinologii z Uniwersytetów Jagiellońskiego, Warszawskiego, Śląskiego, Gdańskiego, Łódzkiego oraz Instytutu Książki, a także chińscy badacze i tłumacze literatury polskiej. Referaty wygłoszą między innymi profesor Jerzy Jarzębski, profesor Gao Zhang, dziekan wydziału slawistyki BSFU, Gao Xing, redaktor naczelny chińskiej "Literatury na świecie", a także Izabella Kaluta z Instytutu Książki.

Konferencji towarzyszy wystawa dorobku tłumaczeniowego Yi Lijun, obejmująca książki tak różne, jak "Pan Tadeusz", "Dziady", "Krzyżacy" i "Potop", a także "Ferdydurke" Gombrowicza czy "Dom dzienny, Dom nocny" Olgi Tokarczuk. Prezentowane są także najnowsze przekłady literatury polskiej na chiński: "Solaris" Stanisława Lema, tłumaczenia wierszy Adama Zagajewskiego, "Kosmos" Gombrowicza oraz książki eseistyczne Zbigniewa Herberta.