Aktualności

21.07.2009

1867 placówek w Programie Rozwoju Bibliotek

1867 placówek bibliotecznych z całej Polski zakwalifikowało się do pierwszej rundy Programu Rozwoju Bibliotek - programu partnerskiego Biblioteki+. 612 bibliotek gminnych i 1255 filii otrzyma ważne wsparcie merytoryczne, organizacyjne i technologiczne.

O przyjęcie do pierwszej rundy Programu starały się aż 2884 placówki biblioteczne, w tym 959 bibliotek gminnych i 1925 filii. Do pierwszej rundy Fundacja Rozowju Społeczeństwa Informacyjnego przyjmie blisko 64% chętnych. Drugi nabór jest planowany za rok. Biblioteki, którym nie udało się zakwalifikować teraz, będą mogły skorzystać z kolejnej okazji.

Zgodnie z procedurą konkursową wszystkie wnioski zostały poddane najpierw ocenie formalnej, a następnie przekazane sześcioosobowej komisji do oceny merytorycznej. W pracach komisji wzięli udział reprezentanci świata bibliotecznego i pozarządowego, posiadający różne doświadczenia i odmienny sposób patrzenia na przedsięwzięcia społeczne. Dzięki temu ocena zgłoszonych wniosków jest wielowymiarowa.

Pod względem liczby bibliotek przyjętych do pierwszej rundy Programu zdecydowanym liderem okazało się województwo warmińsko-mazurskie. Na liście finalistów znalazło się aż 77 gminnych bibliotek publicznych z Warmii i Mazur, co stanowi ¾ wszystkich bibliotek uprawnionych do udziału w Programie w tym województwie. Z kolei zgłoszenia z województwa opolskiego uzyskały najwyższą średnią punktację.

Biblioteki zakwalifikowane do Programu Rozwoju Bibliotek otrzymują dodatkowe punkty w trwającej właśnie ocenie wniosków złożonych w programie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Infrastruktura bibliotek”, który pozwoli podnieść im standardy estetyczne i architektoniczne. Ponadto przedstawiciel FRSI jest członkiem Komitetu Sterującego dokonującego oceny merytorycznej wniosków.

Więcej informacji na temat pierwszego naboru wniosków do Programu znajduje się na stronie internetowej www.biblioteki.org.