Rynek Książki

Nazwa programu

Targi Książki 2020

Opis programu

Zasady uczestnictwa Targi Książki 2020

Zapraszamy do udziału w stoisku kolektywnym polskich wydawców na 26. Międzynarodowych Targach Książki i Festiwalu Literackim Svět knihy w Pradze (14-17 maja 2020).

Targi i festiwal w Pradze są najliczniej odwiedzanym przez czytelników miejscem spotkań z autorami i największą wydawniczą imprezą branżową w Czeskiej Republice oraz jedną z najbardziej znaczących w środkowej Europie. Literatura polska jest w Czechach czytana i ceniona, o czym świadczy liczba przekładów ukazujących się co roku w tym kraju, porównywalna z rynkiem niemieckim czy hiszpańskim. Częścią praskich targów jest Profesní fórum (Forum Profesjonalistów) przeznaczone dla specjalistów działających w obszarze rynku książki.

Uprzejmie prosimy o nadsyłanie wypełnionych formularzy zarówno e-mailem (biuro@instytutksiazki.pl), jak i pocztą (oryginał z podpisem).

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 29 lutego 2020.

Informacji o targach w Pradze udziela Agnieszka Rasińska-Bóbr, tel. 12 6171920, e-mail: a.bobr@instytutksiazki.pl

W 2020 roku Instytut Książki organizuje także wspólne stoiska polskich wydawców na międzynarodowych targach książki w:

  • Bolonii (30 marca - 2 kwietnia)
  • Londynie (10-12 marca)
  • Frankfurcie (październik; data zostanie podana w późniejszym terminie)        

Zasady uczestnictwa wydawców w polskim stoisku:

  • opłaty za uczestnictwo: 1 półka – 450 PLN netto, 1 regał – 1700 PLN netto;
  • standardowa półka ma długość ok. 90 cm, na regał składają się 4 półki oraz zamykana szafka;
  • ze względów logistycznych Instytut Książki zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby zamówionych regałów;
  • ostateczna decyzja dotycząca rozmieszczenia wystawców na stoisku należy do Instytutu Książki;
  • zgłoszenia prosimy kierować do Instytutu Książki, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go zarówno e-mailem (biuro@instytutksiazki.pl), jak i pocztą (oryginał z podpisem).