Kluby Książki

28.10.2017

Konkursy

"Klubowicze do klawiatur!" - konkurs na recenzję

W konkursie "Klubowicze do klawiatur!" wybieramy najlepszą recenzję nadesłaną przez klubowiczów w danym miesiącu kalendarzowym. A na koniec roku wybieramy recenzję roku.

Recenzje oceniane są w dwóch kategoriach, recenzje czytelników do ukończenia 18 roku życia (dzieci i młodzież) i od 18 roku życia wzwyż (dorośli). 

Nagrody otrzymuje autor recenzji. Za recenzję miesiąca – zestaw nowości ufundowany przez wydawnictwa, które wspierają nasz konkurs. Nagroda za recenzję roku jest oczywiście niespodzianką.

Wszystkie nagrodzone recenzje zostaną opublikowane na stronie Instytutu Książki. Organizator zastrzega sobie prawo do korekty i skrótów recenzji publikowanych na stronie.


Regulamin konkursu:

1. Konkurs trwa od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku.
2. Recenzje, opatrzone imieniem i nazwiskiem autora, danymi DKK oraz informacją o kategorii wiekowej recenzenta, należy przesyłać drogą elektroniczną do właściwego koordynatora wojewódzkiego, który następnie przesyła je do Instytutu Książki.
3. Recenzje oceniane są w dwóch kategoriach wiekowych: a) do ukończenia 18 roku życia i b) od 18 roku życia wzwyż.
4. Laureatów – zarówno w przypadku recenzji miesiąca, jak i recenzji roku – wyłania jury złożone z pracowników Instytutu Książki
5. Laureatów konkursu z danego miesiąca Instytut Książki ogłasza na stronie DKK w ciągu pierwszego tygodnia kolejnego miesiąca, laureatów nagrody rocznej Instytut Książki ogłosi do dnia 31 stycznia.
6. Nagrody Instytut Książki wysyła pocztą na adres klubu.

Konkurs na recenzję rysowaną dla dzieci

Konkurs na recenzję rysowaną adresowany jest do najmłodszych klubowiczów. Co miesiąc wybieramy najlepszą pracę plastyczną, która dotyczy poznanej przez klubowicza książki, sposórd wszystkich prac nedesłanych w danym miesiącu kalendarzowym. Nagrodą za recenzję miesiąca jest zestaw nowości ufundowany przez wydawnictwa, które wspierają nasz konkurs. Nagroda za recenzję roku jest oczywiście niespodzianką.

Regulamin konkursu:

1. Konkurs trwa od 1 marca do 31 grudnia danego roku.
2. Recenzje, opatrzone imieniem i nazwiskiem oraz wiekiem klubowicza, nazwą DKK należy przesyłać drogą elektroniczną (scan w rozdzielczości min. 800x600 w formacie jpg) do właściwego koordynatora wojewódzkiego, który następnie przesyła je do Instytutu Książki.
3. Laureatów – zarówno w przypadku recenzji miesiąca, jak i recenzji roku – wyłania jury złożone z pracowników Instytutu Książki.
4. Laureatów konkursu z danego miesiąca Instytut Książki ogłasza na stronie DKK w ciągu pierwszego tygodnia kolejnego miesiąca, laureatów nagrody rocznej Instytut Książki ogłosi do dnia 31 stycznia.
5. Nagrody Instytut Książki wysyła pocztą na adres klubu.