Aktualności

18.02.2019

Wręczenie nagrody „Nowych Książek”

Dyrektor Instytutu Książki Dariusz Jaworski i zespół miesięcznika „Nowe Książki” zapraszają na uroczystość wręczenia Nagrody „Nowych Książek” prof. Szymonowi Rudnickiemu, autorowi książki Falanga. Ruch Narodowo-Radykalny. Spotkanie odbędzie się w czwartek 28 lutego o godz. 18. w warszawskim Klubie Księgarza przy Rynku Starego Miasta 22/24.

Laudację wygłosi prof. Andrzej Friszke, który stwierdził: „książkę prof. Szymona Rudnickiego uważam za bardzo ważną w ramach badań nad II Rzeczpospolitą, zauważam jednocześnie, że w ostatnich latach niewiele wartościowych prac o tej państwowości się publikuje, co sprzyja szkodliwej mitologizacji lub po prostu niewiedzy i umożliwia kreowanie absurdalnych tez i poglądów w publicystyce i przestrzeni publicznej. Jest to więc też książka istotna jako kompendium wiedzy dotyczące współcześnie używanych nawiązań i zapożyczeń, które znamionują powrót do pokus totalitarnych”.

Natomiast prof. Stanisław Obirek uważa, że „wydanie książki prof. Szymona Rudnickiego jest nie tylko uzasadnione i potrzebne, ale jest wręcz koniecznością. Po jej lekturze nie będzie się można już tłumaczyć nieznajomością faktów, historii czy stojących za członkami radykalnych ugrupowań nacjonalistycznych inspiracji ideologicznych. […] Pisarstwo Szymona Rudnickiego wyróżnia się solidną podstawą źródłową i wyważonymi ocenami, co wcale nie oznacza, że autor stroni od wyrażenia własnego zdania. […] Interesują go przede wszystkim historyczne źródła opisywanej historii, które tropi z dociekliwością godną detektywa i zawsze stara się zrozumieć motywy ludzkich wyborów, nawet jeśli bywają to wybory kontrowersyjne, a nawet zbrodnicze. Jednak w zdecydowanej większości omawianych wydarzeń, faktów i osób ostateczną ocenę pozostawia czytelnikowi”.

Nagrodę „Nowych Książek” ufundował Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.