Aktualności

29.05.2023

Oświadczenie Dyrektora Instytutu Książki

W związku z wywiadem prof. Joanny Krakowskiej udzielonym red. Witoldowi Mrozkowi, który ukazał się w serwisie wyborcza.pl dnia 26 maja 2023 roku, informuję, że decyzje personalne dotyczące „Dialogu”, w tym powołanie nowego redaktora naczelnego, podejmuje wyłącznie wydawca – Instytut Książki.

W wywiadzie pt. „Bojkotujemy naczelnego czy on sam się bojkotuje? Konflikt w miesięczniku, który chce przejąć PiS” autor podaje niezgodnie z prawdą, że wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego profesor Piotr Gliński „wyznaczył” pana dr. Antoniego Wincha na stanowisko redaktora naczelnego miesięcznika „Dialog”. 

Nieprawdą jest również, że podczas spotkania z redakcją powiedziałem lub sugerowałem, że o wyborze nowego redaktora naczelnego zadecyduje wicepremier prof. Piotr Gliński.

Twierdzenia red. Witolda Mrozka i prof. Joanny Krakowskiej to insynuacje, których celem jest wywołanie szumu medialnego poprzez nadanie tej sprawie wymiaru politycznego, a także kolejna próba wywarcia nacisku na Wydawcę oraz ingerencji w jego samodzielność.

Dariusz Jaworski
Dyrektor Instytutu Książki

Warszawa, 29 maja 2023 roku